3/2022 Rozmowa z...

Unia przyspieszy zieloną i cyfrową transformację

Musimy szybko uporać się ze wszystkimi sprawami związanymi z kryzysem, aby móc skupić się na głównym celu polityki, jakim jest wspieranie spójności regionów, które najbardziej jej potrzebują, oraz na budowaniu zielonej, cyfrowej i odpornej przyszłości – mówi ELISA FERREIRA, europejska komisarz ds. spójności i reform.

Czytaj więcej

3/2022 Warto przeczytać

Nowy program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Mazowsza – nowy program regionalny na lata 2021-2027 – będzie w pełni uruchomiony w 2023 r. Jego budżet zmniejszył się w porównaniu z poprzednim programem. Słabiej rozwinięta część województwa uzyskała jednak dostęp do ponadregionalnego instrumentu skierowanego do Polski Wschodniej. Województwu mazowieckiemu na realizację programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza – przyznano ponad 2 mld euro (zobacz wersję FEM z 24 października 2022 r.).

Czytaj więcej

3/2022 Dobre praktyki

Jak Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim kultywuje dziedzictwo olenderskie

Olendrzy byli mistrzami w ujarzmianiu rzek i wprowadzili mnóstwo nowinek w rolnictwie na terenach regularnie zalewanych. Zajmowali się uprawą roli tam, gdzie teoretycznie było to niemożliwe. Ich dokonania i kulturę przybliża Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie na Mazowszu
najlepsze informacje o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w regionie

Elisa Ferreira

Unia przyspieszy zieloną i cyfrową transformację

Musimy szybko uporać się ze wszystkimi sprawami związanymi z kryzysem, aby móc skupić się na głównym celu polityki, jakim jest wspieranie spójności regionów, które najbardziej jej potrzebują, oraz na budowaniu zielonej, cyfrowej i odpornej przyszłości – mówi ELISA FERREIRA, europejska komisarz ds. spójności i reform.

14 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 3/2022

Banknoty euro trzymane w ręce

Nowy program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Mazowsza – nowy program regionalny na lata 2021-2027 – będzie w pełni uruchomiony w 2023 r. Jego budżet zmniejszył się w porównaniu z poprzednim programem. Słabiej rozwinięta część województwa uzyskała jednak dostęp do ponadregionalnego instrumentu skierowanego do Polski Wschodniej. Województwu mazowieckiemu na realizację programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza – przyznano ponad 2 mld euro (zobacz wersję FEM z 24 października 2022 r.).

15 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 3/2022

W Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, fot. Mariusz Młynarczyk/MJWPU

Jak Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim kultywuje dziedzictwo olenderskie

Olendrzy byli mistrzami w ujarzmianiu rzek i wprowadzili mnóstwo nowinek w rolnictwie na terenach regularnie zalewanych. Zajmowali się uprawą roli tam, gdzie teoretycznie było to niemożliwe. Ich dokonania i kulturę przybliża Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

14 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 3/2022

Kontur województwa mazowieckiego połączony z trybami

Mazowieckie jako innowacyjny region

Zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej Mazowsze oparło swą Regionalną Strategię Innowacji na koncepcji inteligentnej specjalizacji. Takie podejście otwiera region na oddolne inicjatywy, angażuje interesariuszy i sprzyja budowaniu sieci współpracy.

15 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 3/2022

Emma Toledano Laredo

Wyzwania dla Europy i Mazowsza

14 listopada, 2022

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 3/2022

Palec dotyka cyfrowy ekran

Cyfrowe Mazowsze

15 listopada, 2022

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 3/2022

W Fabryce Odzieży Garment Tomasz Pełka w Sobolewie, fot. Łukasz Szymański

Ubrania z alarmem firmy Garment

15 listopada, 2022

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 3/2022

Zestaw zabawkowy Mochtoys, fot. Mochtoys

Nowa jakość zabawek firmy Mochtoys

14 listopada, 2022

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 3/2022

Marszałek Adam Struzik, fot. Łukasz Kozłowski/Żelazna Studio

18 lat w Unii Europejskiej

13 lipca, 2022

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2022

Wydanie 3/2022

Magazyn Fundusze Europejskie na Mazowszu nr 3/2022 Pobierz