2/2021 Warto przeczytać

Jak sfinansować zieloną transformację

Aby do 2050 r. w skali globu przestawić produkcję energii na zeroemisyjną, potrzebne są roczne nakłady w wysokości 4,4-5 bln dolarów. Jest to osiągalne. Agencja Bloomberg prognozuje, że na koniec 2021 r. wartość światowych aktywów o tzw. zrównoważonym profilu sięgnie prawie 40 bln dolarów. Inwestycje neutralne dla klimatu muszą przyciągnąć część tego kapitału.

Czytaj więcej

2/2021 Warto przeczytać

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021

Organizowany od 18 lat Europejski Tydzień Regionów i Miast (ETRM) jest największym dorocznym wydarzeniem w Unii Europejskiej poświęconym polityce spójności. To wyjątkowe forum prezentacji i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk na temat kierunków rozwoju polityki spójności, komunikacji i nawiązywania kontaktów, gromadzące przedstawicieli regionów i miast z całej Europy. Przez ostatnie dwa lata w formule wirtualnej.

Czytaj więcej

2/2021 Warto przeczytać

Nowy Europejski Bauhaus

Ambicją Nowego Europejskiego Bauhausu jest tworzenie pięknych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc i produktów. Promując zrównoważony rozwój, przyspiesza ekologiczną transformację w różnych obszarach naszego codziennego życia.

Czytaj więcej

2/2021 Aktualności

Spot „Wybudzony” – oceniony, doceniony i nagrodzony na Festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2021!

Z Torunia lubimy wracać nie tylko ze słynnymi pierniczkami, ale też z kolejnymi statuetkami za najlepszy spot reklamowy w Polsce o tematyce funduszy europejskich! Tak, tak, drodzy czytelnicy – chwalimy się, a jest nie byle czym. Nasz film „Wybudzony” został uznany za najlepszy spot w Polsce w konkursie „Fundusze Europejskie w kadrze”.

Czytaj więcej

2/2021 Warto przeczytać

Kultura realna czy wirtualna?

Hasło „pandemia” które w marcu 2020 r. zdominowało zarówno przekazy informacyjne w mediach, jak i kontakty międzyludzkie, oznaczało dla nas wszystkich wielką niepewność i niejasność, jakie zmiany – we wszystkich sferach życia – przyniesie najbliższa przyszłość. Częścią wyhamowywania gospodarki były także działania w obszarze kultury. Zawieszano działalność teatrów, kin, domów kultury, odwoływano przedstawienia, koncerty, wystawy... I w tym wszystkim dominowała niewiadoma: jak długo potrwa ten stan zawieszenia?

Czytaj więcej

2/2021 Rozmowa z...

Czas na nowy rozdział

Połowa roku 2022 wydaje się realnym terminem, w którym uruchomimy pierwsze konkursy w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 – przewiduje Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Czytaj więcej

2/2021 Warto przeczytać

Projekt SMARTY

Na całym świecie firmy stają przed wyzwaniami usprawnienia procesów oraz rozwijania nowych możliwości i modeli biznesowych. Dla wielu przedsiębiorstw odnalezienie się w sytuacji postpandemicznej wymaga sięgania po niesztampowe rozwiązania oparte na wykorzystaniu potencjału danych i sztucznej inteligencji. Firmy, które nie będą potrafiły wykorzystać szans płynących z transformacji cyfrowej lub nie poradzą sobie z jej negatywnymi skutkami, będą skazane na stopniową marginalizację.

Czytaj więcej

2/2021 Aktualności

#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023

Konkurs Lider Zmian dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy europejskich na Mazowszu. Ostatnia edycja odbyła się w 2019 r., a kolejna planowana jest w 2023. W roku 2021 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce został przeprowadzony plebiscyt internetowy #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023.

Czytaj więcej

2/2021 Aktualności

Konferencje regionalne „Zdrowie i rozwój Mazowsza #eFEktUE”

Podobnie jak w latach wcześniejszych, także jesienią 2021 r. zorganizowaliśmy w naszym regionie osiem konferencji, których celem było podsumowanie stanu wdrażania programu regionalnego na lata 2014-2020, prezentacja efektów zrealizowanych inwestycji w subregionach Mazowsza, a także przedstawienie wstępnych założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Odnawialne źródła energii w gminie Lubowidz

Chcemy być gminą przyjazną środowisku i krok po kroku dążymy do tego celu – mówi Lucyna Kowalska, sekretarz Miasta i Gminy Lubowidz. Takie podejście owocuje wieloma działaniami proekologicznymi. Nic zatem dziwnego, że największy w historii gminy projekt dofinansowywany z funduszy europejskich dotyczył właśnie ochrony środowiska.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach

Latem nad Stawem Górnym w Pionkach znów są tłumy. Ta turystyczna perła Mazowsza przyciąga nie tylko atrakcyjną i bezpieczną ofertą wypoczynku, ale też bogatym wachlarzem atrakcji, które oferuje ośrodek wypoczynkowy – nie tylko w okresie letnim. Tu coś się dzieje przez cały rok. I pomyśleć, że jeszcze niedawno była tu dziczejąca plaża i dewastowane przez czas i ludzi budynki. Na szczęście, to już przeszłość!

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów Mazowiecki

Inwestycje termomodernizacyjne połączone z instalacją OZE przynoszą w szybkim czasie odczuwalne dla budżetu samorządów oszczędności. Ale poza korzyściami ekonomicznymi tego typu przedsięwzięcia mają inne zalety: zmniejsza się obciążenie dla środowiska, rośnie komfort korzystania z obiektów i pięknieje otoczenie. Potwierdzają to efekty projektu zrealizowanego przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Renowacja piwnic oraz parku przy Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Mieszkańcy Woli Rasztowskiej i całej gminy Klembów są bardzo dumni z parku i pałacowych piwnic. Udowodnili, jak wiele dobrego może przynieść przywrócenie – wydawać by się mogło – utraconej już przestrzeni i zaadaptowanie jej do potrzeb lokalnej społeczności. Sukces był możliwy dzięki funduszom europejskim.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Solarne meble miejskie firmy Enovio

Nasze miasta ewoluują w kierunku smart cities. Zmieniają się zarówno architektura samych budynków, jak i organizacja przestrzeni miejskiej czy infrastruktura transportowa. Zmieniamy się także my, mieszkańcy. Nasze oczekiwania i potrzeby. Swój wkład w zrównoważony rozwój polskich miast ma firma Enovio z Warszawy – pomysłodawca, projektant i producent nowoczesnych inteligentnych mebli miejskich.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

Tak traktujemy planetę, jakbyśmy ją pożyczyli od następnego pokolenia – stwierdza burmistrz Węgrowa Paweł Marchela. Ten argument do niedawna pojawiał się jedynie w rozważaniach naukowych i w wielkiej polityce. Teraz o zmianach klimatycznych i ich przyczynach dyskutuje się także na poziomie samorządu. To dobrze, bo za tym idą konkretne działania.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Usługi opiekuńcze w Ostrowi Mazowieckiej

Osoby opiekujące się starszymi ludźmi niestety często przekonują się, że u ich podopiecznych zarówno choroby wieloletnie, jak i rozwijające się od niedawna nie ustąpią, a nawet będą się pogłębiać. Doświadczenie i wiedza w takich sytuacjach na niewiele się zdają. Opiekunowie także potrzebują pomocy. Wsparcie psychologiczne dla nich jest wówczas kluczowe – przyznają pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Rewitalizacja nadbrzeża wiślanego w Płocku

Żyrardów powstał w XIX w. jako wzorcowa osada fabryczna. Dziś w tym poprzemysłowym mieście od ponad 15 lat realizowany jest program rewitalizacji. Dzięki temu dawna stolica polskiego lnu staje się coraz piękniejszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Czytaj więcej

2/2021 Dobre praktyki

Rewitalizacja w Żyrardowie

Żyrardów powstał w XIX w. jako wzorcowa osada fabryczna. Dziś w tym poprzemysłowym mieście od ponad 15 lat realizowany jest program rewitalizacji. Dzięki temu dawna stolica polskiego lnu staje się coraz piękniejszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Czytaj więcej
Statuetka Camerimage

Spot „Wybudzony” – oceniony, doceniony i nagrodzony na Festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2021!

Z Torunia lubimy wracać nie tylko ze słynnymi pierniczkami, ale też z kolejnymi statuetkami za najlepszy spot reklamowy w Polsce o tematyce funduszy europejskich! Tak, tak, drodzy czytelnicy – chwalimy się, a jest nie byle czym. Nasz film „Wybudzony” został uznany za najlepszy spot w Polsce w konkursie „Fundusze Europejskie w kadrze”.

20 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wydanie: 2/2021

Debata

Kultura realna czy wirtualna?

Hasło „pandemia” które w marcu 2020 r. zdominowało zarówno przekazy informacyjne w mediach, jak i kontakty międzyludzkie, oznaczało dla nas wszystkich wielką niepewność i niejasność, jakie zmiany – we wszystkich sferach życia – przyniesie najbliższa przyszłość. Częścią wyhamowywania gospodarki były także działania w obszarze kultury. Zawieszano działalność teatrów, kin, domów kultury, odwoływano przedstawienia, koncerty, wystawy... I w tym wszystkim dominowała niewiadoma: jak długo potrwa ten stan zawieszenia?

20 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Symboliczny liść na ręku, w połowie zielony, a w połowie brązowy, uschnięty

Jak sfinansować zieloną transformację

Aby do 2050 r. w skali globu przestawić produkcję energii na zeroemisyjną, potrzebne są roczne nakłady w wysokości 4,4-5 bln dolarów. Jest to osiągalne. Agencja Bloomberg prognozuje, że na koniec 2021 r. wartość światowych aktywów o tzw. zrównoważonym profilu sięgnie prawie 40 bln dolarów. Inwestycje neutralne dla klimatu muszą przyciągnąć część tego kapitału.

14 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Grafika z drogą i symbolicznymi znakami, takimi jak rower, panele fotowoltaiczne, samochód elektryczny, drzewo

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021

Organizowany od 18 lat Europejski Tydzień Regionów i Miast (ETRM) jest największym dorocznym wydarzeniem w Unii Europejskiej poświęconym polityce spójności. To wyjątkowe forum prezentacji i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk na temat kierunków rozwoju polityki spójności, komunikacji i nawiązywania kontaktów, gromadzące przedstawicieli regionów i miast z całej Europy. Przez ostatnie dwa lata w formule wirtualnej.

7 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Czas na nowy rozdział

Połowa roku 2022 wydaje się realnym terminem, w którym uruchomimy pierwsze konkursy w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 – przewiduje Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

13 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2021

4.0 czwarta rewolucja przemysłowa

Projekt SMARTY

Na całym świecie firmy stają przed wyzwaniami usprawnienia procesów oraz rozwijania nowych możliwości i modeli biznesowych. Dla wielu przedsiębiorstw odnalezienie się w sytuacji postpandemicznej wymaga sięgania po niesztampowe rozwiązania oparte na wykorzystaniu potencjału danych i sztucznej inteligencji. Firmy, które nie będą potrafiły wykorzystać szans płynących z transformacji cyfrowej lub nie poradzą sobie z jej negatywnymi skutkami, będą skazane na stopniową marginalizację.

7 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Grafika z ludzikami z zielonych stronach z parasolem ochronnym na kulą ziemską

Nowy Europejski Bauhaus

Ambicją Nowego Europejskiego Bauhausu jest tworzenie pięknych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc i produktów. Promując zrównoważony rozwój, przyspiesza ekologiczną transformację w różnych obszarach naszego codziennego życia.

7 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Stutuetki konkursu Lider Zmian, fot. Franek Mazur

#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023

Konkurs Lider Zmian dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy europejskich na Mazowszu. Ostatnia edycja odbyła się w 2019 r., a kolejna planowana jest w 2023. W roku 2021 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce został przeprowadzony plebiscyt internetowy #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023.

7 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wydanie: 2/2021

Napis: Cykl konferencji regionalnych

Konferencje regionalne „Zdrowie i rozwój Mazowsza #eFEktUE”

Podobnie jak w latach wcześniejszych, także jesienią 2021 r. zorganizowaliśmy w naszym regionie osiem konferencji, których celem było podsumowanie stanu wdrażania programu regionalnego na lata 2014-2020, prezentacja efektów zrealizowanych inwestycji w subregionach Mazowsza, a także przedstawienie wstępnych założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

7 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wydanie: 2/2021

Edukacyjno-przyrodnicza ścieżka na terenie gminy Lubowidz przybliża bogactwo lokalnej przyrody, fot. Urząd Gminy w Lubowidzu

Odnawialne źródła energii w gminie Lubowidz

Chcemy być gminą przyjazną środowisku i krok po kroku dążymy do tego celu – mówi Lucyna Kowalska, sekretarz Miasta i Gminy Lubowidz. Takie podejście owocuje wieloma działaniami proekologicznymi. Nic zatem dziwnego, że największy w historii gminy projekt dofinansowywany z funduszy europejskich dotyczył właśnie ochrony środowiska.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Plac wodny dla dzieci z 16 urządzeniami wodnymi, fot. Urząd Miasta Pionki

Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach

Latem nad Stawem Górnym w Pionkach znów są tłumy. Ta turystyczna perła Mazowsza przyciąga nie tylko atrakcyjną i bezpieczną ofertą wypoczynku, ale też bogatym wachlarzem atrakcji, które oferuje ośrodek wypoczynkowy – nie tylko w okresie letnim. Tu coś się dzieje przez cały rok. I pomyśleć, że jeszcze niedawno była tu dziczejąca plaża i dewastowane przez czas i ludzi budynki. Na szczęście, to już przeszłość!

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Pływalnia Miejska – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, fot. Gmina Ożarów Mazowiecki

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów Mazowiecki

Inwestycje termomodernizacyjne połączone z instalacją OZE przynoszą w szybkim czasie odczuwalne dla budżetu samorządów oszczędności. Ale poza korzyściami ekonomicznymi tego typu przedsięwzięcia mają inne zalety: zmniejsza się obciążenie dla środowiska, rośnie komfort korzystania z obiektów i pięknieje otoczenie. Potwierdzają to efekty projektu zrealizowanego przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Pałac Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej, fot. Łukasz Bala

Renowacja piwnic oraz parku przy Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Mieszkańcy Woli Rasztowskiej i całej gminy Klembów są bardzo dumni z parku i pałacowych piwnic. Udowodnili, jak wiele dobrego może przynieść przywrócenie – wydawać by się mogło – utraconej już przestrzeni i zaadaptowanie jej do potrzeb lokalnej społeczności. Sukces był możliwy dzięki funduszom europejskim.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Solarna ławka piknikowa we Władysławowie, fot. Enovio

Solarne meble miejskie firmy Enovio

Nasze miasta ewoluują w kierunku smart cities. Zmieniają się zarówno architektura samych budynków, jak i organizacja przestrzeni miejskiej czy infrastruktura transportowa. Zmieniamy się także my, mieszkańcy. Nasze oczekiwania i potrzeby. Swój wkład w zrównoważony rozwój polskich miast ma firma Enovio z Warszawy – pomysłodawca, projektant i producent nowoczesnych inteligentnych mebli miejskich.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Węgrowie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

Tak traktujemy planetę, jakbyśmy ją pożyczyli od następnego pokolenia – stwierdza burmistrz Węgrowa Paweł Marchela. Ten argument do niedawna pojawiał się jedynie w rozważaniach naukowych i w wielkiej polityce. Teraz o zmianach klimatycznych i ich przyczynach dyskutuje się także na poziomie samorządu. To dobrze, bo za tym idą konkretne działania.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Osoba na wózku inwalidzkim z opiekunem

Usługi opiekuńcze w Ostrowi Mazowieckiej

Osoby opiekujące się starszymi ludźmi niestety często przekonują się, że u ich podopiecznych zarówno choroby wieloletnie, jak i rozwijające się od niedawna nie ustąpią, a nawet będą się pogłębiać. Doświadczenie i wiedza w takich sytuacjach na niewiele się zdają. Opiekunowie także potrzebują pomocy. Wsparcie psychologiczne dla nich jest wówczas kluczowe – przyznają pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku

Rewitalizacja nadbrzeża wiślanego w Płocku

Żyrardów powstał w XIX w. jako wzorcowa osada fabryczna. Dziś w tym poprzemysłowym mieście od ponad 15 lat realizowany jest program rewitalizacji. Dzięki temu dawna stolica polskiego lnu staje się coraz piękniejszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Zrewitalizowane centrum dawnej osady fabrycznej w Żyrardowie

Rewitalizacja w Żyrardowie

Żyrardów powstał w XIX w. jako wzorcowa osada fabryczna. Dziś w tym poprzemysłowym mieście od ponad 15 lat realizowany jest program rewitalizacji. Dzięki temu dawna stolica polskiego lnu staje się coraz piękniejszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

6 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2021

Napis #eFEktUE na Forum Rozwoju Mazowsza

Po mieście bez śladu

Jak będzie wyglądał transport w polskich miastach za 30 lat? Z jakich dostępnych dziś rozwiązań możemy korzystać, by czynić je bardziej przyjaznymi środowisku i mieszkańcom? Jak finansować inwestycje w transport w miastach? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy debaty „Po mieście bez śladu, czyli transport przyszłości” podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza.

20 grudnia, 2021

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Sala konferencyjna szczytu COP 26, Glasgow

Dyplomacja klimatyczna

15 grudnia, 2021

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Wyschnięta i spękana ziemia, w tle zszarzałe miasto

Diagnoza: kryzys klimatyczny

15 grudnia, 2021

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Grafika z kolażem zdjęć pokazujących najlepsze projekty zrealizowane w ramach programu regionalnego

#eFEktUE na Mazowszu

8 czerwca, 2021

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 1/2021

Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

Silniejsza Unia Europejska

1 czerwca, 2021

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 1/2021

Samochód osobowy z założonym na dachu namiotem

Namioty dachowe firmy Skylark

1 czerwca, 2021

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 1/2021

Ręka robota naciska klawiaturę laptopa

Cyfrowe roboty

20 grudnia, 2020

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 3/2020

Wydanie 2/2021

portret kobiety w okularach w kolorach wizualizacji Forum Rozwoju Mazowsza Pobierz