2/2022 Rozmowa z...

18 lat w Unii Europejskiej

Najważniejszy był efekt dźwigni: strumień środków na konkretne cele dla samorządów, przedsiębiorców czy rolników wywołał ogromną presję modernizacyjną – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej

2/2022 Dobre praktyki

Jak Mazowiecki Szpital Bródnowski rozwinął się dzięki funduszom europejskim

W ciągu ponad 40 lat działalności Mazowiecki Szpital Bródnowski (MSB) miał szczęście do zaangażowanego personelu i dobrego zarządzania. Od kilkunastu lat dzięki funduszom europejskim przeżywa okres rozwoju, stając się renomowanym w skali światowej ośrodkiem medycznym.

Czytaj więcej

2/2022 Warto przeczytać

Osiągnęliśmy unijną pełnoletniość

Polski PKB na głowę mieszkańca wzrósł w czasie członkostwa Polski w Unii Europejskiej z 49 do 76 proc. średniej unijnej. Dzięki temu nasz kraj zmniejszył o ponad połowę dystans gospodarczy dzielący nas od krajów Europy Zachodniej, a niektóre z nich już prześcignął.

Czytaj więcej

2/2022 Dobre praktyki

Jak fundusze europejskie pomagają mazowieckiej naturze

Natura krzyczy i woła o pomoc. Z jednej strony część naszych decyzji doprowadza ją do ruiny. Z drugiej zaś podejmujemy starania, żeby ją ratować i chronić środowisko. W projekcie koordynowanym przez miasto stołeczne Warszawa nacisk został położony na kompleksową ochronę bioróżnorodności połączoną z edukacją ekologiczną. Skorzystały na tym ptaki, dzikie ssaki, żółwie błotne i siedliska w kilku rezerwatach.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie na Mazowszu
najlepsze informacje o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w regionie

Marszałek Adam Struzik, fot. Łukasz Kozłowski/Żelazna Studio

18 lat w Unii Europejskiej

Najważniejszy był efekt dźwigni: strumień środków na konkretne cele dla samorządów, przedsiębiorców czy rolników wywołał ogromną presję modernizacyjną – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

13 lipca, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2022

Interwencyjne Centrum Neuroterapii, fot. Mazowiecki Szpital Bródnowski

Jak Mazowiecki Szpital Bródnowski rozwinął się dzięki funduszom europejskim

W ciągu ponad 40 lat działalności Mazowiecki Szpital Bródnowski (MSB) miał szczęście do zaangażowanego personelu i dobrego zarządzania. Od kilkunastu lat dzięki funduszom europejskim przeżywa okres rozwoju, stając się renomowanym w skali światowej ośrodkiem medycznym.

13 lipca, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2022

Oko z niebieskim tłem i unijnymi gwiazdkami

Osiągnęliśmy unijną pełnoletniość

Polski PKB na głowę mieszkańca wzrósł w czasie członkostwa Polski w Unii Europejskiej z 49 do 76 proc. średniej unijnej. Dzięki temu nasz kraj zmniejszył o ponad połowę dystans gospodarczy dzielący nas od krajów Europy Zachodniej, a niektóre z nich już prześcignął.

13 lipca, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2022

Mapa Europy pokrywa sieć połączeń, grafiki: Freepik

Europa online

4 kwietnia, 2022

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 1/2022

Palec dotyka symbolicznej sieci internetowej, fot. Frepik

Dojrzałość cyfrowa

4 kwietnia, 2022

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 1/2022

Ludzie korzystają z cyfrowych urządzeń mobilnych, grafika: Freepik

Jaka powinna być e-administracja

4 kwietnia, 2022

Kategoria: Poradniki

Wydanie: 1/2022

Głowa zbudowana z układu scalonego, grafika: Freepik

Wrota Mazowsza

4 kwietnia, 2022

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 1/2022

Europejski Rok Młodzieży logo

2022: #EuropeanYearOfYouth

4 kwietnia, 2022

Kategoria: Aktualności

Wydanie: 1/2022

Napis #eFEktUE na Forum Rozwoju Mazowsza

Po mieście bez śladu

20 grudnia, 2021

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2021

Wydanie 1/2022

Magazyn nr 2/2022 Pobierz