Deklaracja dostępności serwisu funduszenamazowszu.eu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do funduszenamazowszu.eu

Data publikacji strony internetowej: 2022.12.22

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021.12.22

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu – w szczególności układu, wyglądu i nawigacji.

Informacja o treściach niedostępnych

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.12.22

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.07.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 • pisemnie  lub w biurze podawczym (w godz. 8.00 – 16.00), – na adres: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną – na adres media@mazowia.eu
 • telefonicznie – na nr 022 542 20 00

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne do MJWPU – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W holu głównym znajduje się kancelaria ogólna i recepcja, które udzielają informacji i pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • wejście od strony patio pomiędzy budynkami A oraz B –  jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

Do MJWPU można dojechać samodzielnie (bezpłatny parking przed budynkami) lub środkami komunikacji publicznej.

 • Dojazd pociągiem KM lub SKM: przystanek Warszawa Gdańska.
 • Dojazd tramwajem: przystanek Dw. Gdański 05, 06

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się tylko na parterze przy wejściach głównych.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W MJWPU obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z posterunku ochrony osobiście.

Oddziały zamiejscowe:

 1. Plac Kościuszki 5, 06 – 400 Ciechanów

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest podjazd betonowy, wewnątrz platforma szynowa – obsługiwana przez pracownika MJWPU). Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz płatny parking.

 • J. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest winda obsługiwana przez pracownika ochrony). Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się posterunek ochrony oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz płatny parking.

 • Kolegialna 19, 09-402 Płock

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz bezpłatny parking.

 • Kościuszki 5a, 26-610 Radom

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest podjazd betonowy, wewnątrz platforma szynowa – obsługiwana przez pracownika recepcji). Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz bezpłatny parking.

 • Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz bezpłatny parking.

Inne informacje i oświadczenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.