Redakcja

Smartlink Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
tel.: 61 849 90 40
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl

Redakcja biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”: Jerzy Gontarz, Agata Rokita

Redakcja (MJWPU): Beata Rzymowska, Paulina Gutowska-Jarosz, Paulina Gajzlerowicz, Dariusz Panasiuk, Agnieszka Zalewska