Kategoria: Rozmowa z…

Grzegorz Benedykciński

Rozmowa z Grzegorzem Benedykcińskim, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego

W naszej gminie znajdują się obiekty, które warto zrewitalizować, dlatego zamierzamy aplikować o środki na tego typu projekty z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

20 marca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 1/2023

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk

Rozmowa z Wiesławem Raboszukiem, wicemarszałkiem województwa mazowieckiego

Najwięcej środków z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 skierowanych zostanie na zwiększanie efektywności energetycznej i zieloną transformację Mazowsza, rozwój mobilności miejskiej, wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz inwestycje drogowe i kolejowe.

20 marca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 1/2023