Artur Zieliński

Rozmowa z Arturem Zielińskim, zastępcą prezydenta Płocka ds. rozwoju i inwestycji

Pan prezydent wspominał podczas debaty w ramach Forum Rozwoju Mazowsza, że miasto walczy z emisjami, na które ma wpływ. Płock zinwentaryzował liczbę kopciuchów, które trzeba wymienić. Od 2016 r. miasto aktywnie wspiera w tym mieszkańców również przy zaangażowaniu własnych środków. Tam, gdzie to możliwe, budynki są przyłączane do miejskiego systemu ogrzewania. Ile udało się już zrobić, a ile jest jeszcze do zrobienia?

Samorząd Płocka aktywnie walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Wykorzystujemy środki z budżetu miasta oraz pozyskane z budżetu Mazowsza i z Unii Europejskiej. Za te pieniądze pomagamy mieszkańcom wymienić stare piece na nowe, ekologiczne urządzenia, przeprowadzamy termomodernizację budynków miejskich, co ogranicza utratę ciepła. Zainwestowaliśmy je również w transport nisko- oraz zeroemisyjny. Wielkim nakładem pracy podłączone zostały do sieci gazowej płockie osiedla na lewym brzegu Wisły, dzięki czemu mieszkańcy mogą obecnie ogrzewać domy gazem.

Na koniec 2022 r. mieliśmy w Płocku jeszcze ponad 4 tys. palenisk na paliwo stałe. Proces wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła rozłożyliśmy na lata. Liczba kopciuchów ciągle spada dzięki działającemu w mieście systemowi wsparcia. W ubiegłym roku przyznaliśmy mieszkańcom 193 dotacje na wymianę pieca, a cztery wnioski przenieśliśmy do realizacji na ten rok, zgodnie z wolą wnioskodawców.

Jak w osiąganiu celów klimatycznych pomagają fundusze europejskie? Jakie nadzieje miasto wiąże z programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027?

Od wielu lat środki pozyskane z programów europejskich stanowią bardzo ważny element finansowania płockich inwestycji. Każda pozyskana złotówka oznacza szybszy rozwój miasta. Zarówno w bieżącej perspektywie unijnej, jak i w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. cele klimatyczne stanowią jedną z priorytetowych gałęzi działań. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 pomogą wykonać szereg inwestycji, które bez tych pieniędzy nie byłyby możliwe lub okres ich realizacji znacznie by się wydłużył.

W najbliższych latach planujemy rozwój zeroemisyjnego transportu miejskiego. Chcemy pozyskać środki unijne na zakup 34 autobusów napędzanych wodorem. Będziemy także inwestować w błękitno-zieloną infrastrukturę oraz dalej realizować zadania z zakresu mobilności miejskiej, w tym rozwijać system dróg rowerowych, z których chętnie korzystają nasi mieszkańcy. Naszym celem jest też urządzanie parków kieszonkowych, które zwiększają powierzchnię biologicznie czynną w mieście, oraz ochrona już rosnących i sadzenie nowych drzew i krzewów.

Płock to jeden z silniejszych ośrodków gospodarczych Mazowsza. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny tworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R, wpisując się w obszar inteligentnej specjalizacji, jakim jest nowoczesny ekosystem biznesowy. Jakie sukcesy ma miasto w przyciąganiu inwestorów? Jakie są plany?

Samorząd Płocka z sukcesami przyciąga do miasta mniejszych i większych inwestorów. Część lokuje się na obszarze Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Inni korzystają z możliwości, jakie dało powstanie obwodnicy północno-zachodniej miasta, które otworzyło nowe tereny pod inwestycje w pobliżu lotniska. Centrum logistyczne stworzyło tu DL Invest Group. Dwóch kolejnych inwestorów kupiło działki, jeden z nich rozpoczął już budowę hali produkcyjnej. Ponadto te tereny wykorzystują do rozwoju przedsiębiorstwa od dawna działające w Płocku, jak CNH Industrial Polska. W tym roku chcemy opracować projekt przebudowy środkowego odcinka obwodnicy, aby jeszcze sprawniej obsługiwać okoliczne tereny i tym samym zwiększyć ich atrakcyjność biznesową.

Także do przygotowania terenów inwestycyjnych planujemy wykorzystać fundusze unijne na lata 2021-2027. Wybudujemy za nie drogi i uzbroimy tereny na osiedlu Trzepowo, w sąsiedztwie kombinatu.

Powrót Następny artykuł