Kategoria: Rozmowa z…

Elisa Ferreira

Unia przyspieszy zieloną i cyfrową transformację

Musimy szybko uporać się ze wszystkimi sprawami związanymi z kryzysem, aby móc skupić się na głównym celu polityki, jakim jest wspieranie spójności regionów, które najbardziej jej potrzebują, oraz na budowaniu zielonej, cyfrowej i odpornej przyszłości – mówi ELISA FERREIRA, europejska komisarz ds. spójności i reform.

14 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 3/2022

Emma Toledano Laredo

Wyzwania dla Europy i Mazowsza

Mazowsze w pełni wykorzystuje członkostwo w UE, aby stać się miejscem, w którym żyje się lepiej, z dobrymi warunkami dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości – mówi Emma Toledano Laredo, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

14 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 3/2022