Kategoria: Rozmowa z…

Marszałek Adam Struzik

Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego

Podział statystyczny Mazowsza to nasz wielki sukces, który pozwolił na pozyskanie znacznie wyższych środków z budżetu Unii Europejskiej. Długo zabiegaliśmy o taką możliwość, ale w końcu udało się.

20 marca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 1/2023

Wojciech Gregorczyk

Rozmowa z Wojciechem Gregorczykiem, burmistrzem Pułtuska

W ostatnich latach Gmina Pułtusk zrealizowała szereg kluczowych inwestycji poprawiających funkcje turystyczne miasta. Były to działania inwestycyjne w obiektach zabytkowych, które po stuleciach zapomnienia trzeba było wydobyć na światło dzienne.

20 marca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 1/2023

Emma Toledano Laredo

Wyzwania dla Europy i Mazowsza

14 listopada, 2022

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 3/2022

Marszałek Adam Struzik, fot. Łukasz Kozłowski/Żelazna Studio

18 lat w Unii Europejskiej

13 lipca, 2022

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2022

Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Czas na nowy rozdział

13 grudnia, 2021

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2021

Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

Silniejsza Unia Europejska

1 czerwca, 2021

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 1/2021

Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

Nie możemy czekać. Działamy

20 października, 2020

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2020