Kulicki Marcin

Wysoki standard w naszym szpitalu to norma 

Przez ostatnie pięć lat nasz szpital przeszedł metamorfozę, większość oddziałów zyskała wysoki standard wyposażenia medycznego, przestrzenne wnętrza, komfortowe warunki dla pacjentów i personelu medycznego. O przemianie, jaką przeszedł Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, mówi prezes Marcin Kulicki. 

Jedną z chorób cywilizacyjnych XXI w. są nowotwory. Budowanie specjalistycznych szpitali onkologicznych, zakładanie oddziałów onkologicznych jest koniecznością. Państwo również zmierzyli się z tym wyzwaniem, decydując się na budowę Siedleckiego Ośrodka Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, która była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jaki zakres usług świadczy Wasza placówka? 

Marcin Kulicki: Siedleckie Centrum Onkologii (SCO) dzięki zatrudnionym specjalistom oraz inwestycjom w infrastrukturę stało się ważnym punktem na onkologicznej mapie Polski. Jesteśmy ośrodkiem ważnym dla wszystkich mieszkańców Mazowsza i ościennych województw. Potencjał dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych sprawia, że obecnie pacjenci nie muszą, jak jeszcze niedawno, jeździć wiele kilometrów do dużych miast, jak Warszawa, Lublin czy Białystok. Wszystkie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie onkologii, wspierane przez nowoczesny sprzęt oraz profesjonalny personel, są dla nich dostępne na miejscu. Siedlce pod żadnym względem nie odbiegają od kluczowych krajowych ośrodków onkologicznych, a mamy nawet ambicje w niedalekiej przyszłości stać się najważniejszą placówką tego typu dla centralnej i wschodniej Polski. 

Akcelerator w pracowni radioterapii
Akcelerator w pracowni radioterapii, fot. Siedlecki Ośrodek Onkologii

Mówię to, mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia Siedleckiego Centrum Onkologii, a w krótkim czasie udało nam się wiele zrobić. Nasza działalność opiera się na pięciu filarach: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów, ich leczeniu, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej. Jest to pełne spektrum zagadnień dotyczących onkologii, których wykorzystanie w sposób skojarzony – wspieranie jednej metody drugą – i dostosowanie wybranej formy terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta pozwala na otoczenie go jak najlepszą opieką i daje największe szanse na wyleczenie lub wydłużenie życia. 

Pacjenci mogą liczyć na zaawansowaną ofertę terapeutyczną: chirurgiczną, radioterapeutyczną, na nowoczesne leczenie systemowe chemioterapią i lekami biologicznymi. SCO działające w strukturach Szpitala Wojewódzkiego dysponuje szybkim i pełnym dostępem do badań obrazowych (tomografii komputerowej, USG, rezonansu magnetycznego) i pełnoprofilowej pracowni endoskopowej z niebagatelnym doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego. Pobraną podczas biopsji lub usuniętą operacyjnie tkankę nowotworową możemy poddać wszelkim niezbędnym badaniom: histopatologicznym, immunohistochemicznym czy genetycznym. Uruchomienie dodatkowo Pracowni PET-CT oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej i Zakładu Brachyterapii w pełni zaspokoi zapotrzebowanie pacjentów wschodniego Mazowsza na nowoczesną diagnostykę i leczenie. 

Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny, fot. Siedlecki Ośrodek Onkologii

Choroby kardiologiczne to kolejne wyzwanie naszych czasów. Zmierzyli się z nim Państwo, decydując się na podniesienie jakości usług medycznych w zakresie kardiologii. Co to konkretnie oznacza dla pacjentów?  

MK: Dzięki projektowi dotyczącemu opieki kardiologicznej podniesiemy jakość usług medycznych. Zakup wyposażenia kardiologicznego, rozbudowa aparatów TK, MR, zestawu do ablacji oraz zapewnienie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej wpłynie na zwiększenie efektywności leczenia chorób układu krążenia. 

Najważniejszym i najbardziej wpływającym na życie chorych rezultatem inwestycji będzie zmniejszenie ryzyka powikłań, co przełoży się na skrócenie czasu leczenia pacjenta oraz liczbę ponownych hospitalizacji. Zakup nowoczesnego sprzętu umożliwi prowadzenie dotychczas nierealizowanej, koordynowanej, kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. 

Szpital to stres. Choć podczas pobytu w nim najważniejsza jest dla nas, pacjentów, profesjonalna obsługa i skuteczna terapia, zwracamy też uwagę na warunki, estetykę szpitalnych przestrzeni. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach postanowił wykorzystać także potencjał terenów zewnętrznych. Idą Państwo z duchem czasu, stawiając np. na łąki kwietne. Kolejnym oryginalnym pomysłem jest ogród do hortiterapii. Jaki potencjał mają te zielone miejsca na terenie szpitala? 

MK: Odpowiednie urządzenie ogrodu ma pobudzić zmysły osób chorych i przyczynić się do bardziej efektywnego procesu leczenia. Przebywanie w nim ma działać terapeutycznie, dawać poczucie spokoju i wyciszenia zewnętrznego osobom zmagającym się z napięciem i niepokojem, jakie wywołuje choroba. Spacer po ogrodzie i kontakt z roślinami odwróci uwagę od ciężkich wewnętrznych przeżyć, pozwalając chociaż na chwilę oderwać się od trudnej codzienności. Możliwość wykonywania prac ogrodniczych pozwala dodatkowo na aktywny odpoczynek i relaks, a nawet rehabilitację w naturalnym otoczeniu. Takie prace przynoszą dodatkowo korzyści zdrowotne pacjentom, poprawiając zarówno ich fizyczną, jak i psychiczną kondycję. Efekty terapii przekładają się na lepszą formę ruchową i równowagę, obniżają stres i napięcie nerwowe. Według badań, możliwość oglądania przez okno szpitalnej sali przyjezdnego środowiska przyspiesza proces rekonwalescencji pacjentów po operacjach chirurgicznych, trudnych zabiegach oraz zmniejsza ilość stosowania środków przeciwbólowych. 

Altana w ogrodzie wykorzystywanym w hortiterapii
Altana w ogrodzie wykorzystywanym w hortiterapii, fot. Siedlecki Ośrodek Onkologii

Jak zmienił się Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach dzięki inwestycjom dofinansowanym z funduszy europejskich i dotacjom z samorządu w ostatnich 5 latach?  

MK: Strategia rozwoju Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II została opracowana w odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przez placówkami medycznymi w XXI w. Dążymy do podnoszenia jakości leczenia oraz unowocześnienia technologicznego. 

Za główne cele, które wyznaczają kierunek rozwoju na najbliższe lata, uznaliśmy wzrost efektywności prowadzonych badań diagnostycznych i terapii oraz wielospecjalistyczność działalności szpitala, aby zaspokoić zapotrzebowanie na opiekę różnych typów pacjentów. W latach 2013-2019 Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach pozyskał ponad 70 mln zł z funduszy unijnych. Ogromne wsparcie przez te lata otrzymaliśmy również od Samorządu Województwa Mazowieckiego – ponad 80 mln zł. Pozwoliło to na zrealizowanie wielu bardzo ważnych inwestycji. Przez lata szpital diametralnie się zmienił. Poprawa warunków sanitarnych oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej wpłynęły na podniesienie jakości usług.  

Ostatnie kilka lat to czas ogromnych działań. Rozbudowany został m.in. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakupiony specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny pozwala pacjentom szybciej wrócić do pełnej sprawności. Oddział Dziecięcy, Oddział Okulistyczny oraz Apteka Szpitalna zostały przeniesione do nowego budynku. Nowy obiekt poprawił funkcjonalność Szpitala, a co za tym idzie – przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania zwiększonych zasobów. Doposażenie w nowy sprzęt i aparaturę medyczną podniosło możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. 

W 2017 r. do użytku został oddany Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Dzisiaj jest to ośrodek na miarę XXI w. Hołdując zasadzie „rodzić godnie”, stworzyliśmy warunki, w których przyszłe matki w obecności najbliższych mogą przeżyć piękne i zarazem trudne chwile porodu w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. 

W zeszłym roku szpital wzbogacił się o nowoczesny ośrodek onkologiczny – Siedleckie Centrum Onkologii. Przyjazne wnętrza, wysoko wyspecjalizowana kadra oraz najnowszej generacji sprzęt medyczny zapewnią mieszkańcom Mazowsza szybką diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych na bardzo wysokim poziomie. To jedyny tego typu ośrodek w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Inwestycja o wartości niemal 112 mln zł została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środkom unijnym. 

Udało się również przeprowadzić remont oraz modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Ortopedyczno-Urazowego. Dzięki modernizacji pomieszczeń oraz zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej znacząco poprawią się warunki hospitalizacji oraz jakość świadczeń udzielanych w oddziałach.  

W efekcie podjętych działań inwestycyjnych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym wdrażamy już nowe, niedostępne dotychczas w subregionie siedleckim procedury w zakresie neurochirurgii, w tym w zakresie metod leczenia guzów i urazów pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. W listopadzie 2019 r. dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego nasz szpital dołączył do elitarnego grona placówek dysponujących światowej klasy systemem robotycznym da Vinci. Szybszy powrót do zdrowia, mniej powikłań i duża precyzja podczas zabiegów operacyjnych – to tylko niektóre zalety nowego sprzętu. Pierwsza operacja z wykorzystaniem robota zaplanowana jest na początek grudnia. 

Przez ostatnie pięć lat szpital przeszedł metamorfozę. Większość oddziałów zyskała wysoki standard wyposażenia medycznego, przestrzenne wnętrza, komfortowe warunki dla pacjentów i personelu medycznego. Dzięki zmodernizowaniu pomieszczeń oraz zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej znacząco poprawiają się warunki pobytu oraz jakość udzielanych świadczeń. 

Zobacz także: Transformacja opieki zdrowotnej na Mazowszu

Powrót Następny artykuł