Wojciech Gregorczyk

Rozmowa z Wojciechem Gregorczykiem, burmistrzem Pułtuska

Projekt „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, którego idea została przybliżona na ubiegłorocznym Forum Rozwoju Mazowsza, to jeden z przykładów inwestycji poprawiających klimat i jakość życia w mieście. Pułtusk dzięki płynącej przez niego Narwi nazywany jest Wenecją Mazowsza. Na czym będą polegać inwestycje w istniejące tu kanały wodne?

Ogólny zamysł inwestycyjny – oprócz wykonania prac koniecznych, typu odmulenie fragmentów kanałów, czyli odnóg Narwi oplatających starą część miasta – zakłada zagospodarowanie ich zboczy oraz wprowadzenie infrastruktury umożliwiającej użytkownikom bezpośredni kontakt z wodą. Mam tu na myśli: pomosty w wyznaczonych rejonach, atrakcyjne miejsca widokowe, zabezpieczenia akwenów, elementy poprawiające komfort korzystania z walorów środowiska wodnego i elementy małej architektury.

Podczas Forum Rozwoju Mazowsza wspomnieli Państwo o nowych lub odnowionych miejscach na mapie kulturowej Pułtuska – miasta o długiej i bogatej przeszłości. Przybliżmy je innym mieszkańcom Mazowsza i Polski. Na jakie inwestycje postawi Pułtusk w perspektywie 2021-2027?

W ostatnich latach Gmina Pułtusk zrealizowała szereg kluczowych inwestycji poprawiających funkcje turystyczne miasta. Były to działania inwestycyjne w obiektach zabytkowych, które po stuleciach zapomnienia trzeba było wydobyć na światło dzienne.

W 2021 r. udało się oddać do użytkowania zabytkowe piwnice w dwóch lokalizacjach. Pierwsze to XVI-wieczne pojezuickie piwnice magazynowe znajdujące się w głębi tzw. Wzgórza Abrahama – niedostępne, zapełnione zwałami gliniastej ziemi naniesionej w wyniku powodzi i nawałnic. Zostały one oczyszczone. Odtworzono wejścia. Uzupełniono braki w posadzce i sklepieniu. Wykonano iluminację świetlną. Oddano do zwiedzania 45 m podziemnych korytarzy o niezwykłej architekturze i historii. Druga inwestycja objęła piwnice pod Starym Ratuszem, z początku XVIII stulecia, o wielorakiej niepowtarzalnej strukturze, wcześniej niedostępne dla zwiedzających, a obecnie – owszem, nawet dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W ten sposób powiększyła się liczba atrakcji turystycznych miasta.

Nie mniej ważną atrakcją jest wyremontowana w ubiegłym roku zabytkowa, ponadstuletnia kamienica przy ulicy Rynek 13, w której powstało Centrum Dziedzictwa Kulturowego organizujące imprezy, wystawy oraz warsztaty rękodzielnicze, folklorystyczne i kulinarne.

W perspektywie inwestycyjnej na lata 2021-2027 rozpoczęliśmy kompleksową modernizację obiektów sportowych – budowę pełnowymiarowego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz modernizację bieżni wraz z boiskiem z naturalnej murawy. Planujemy budowę nowego obiektu przystani i kamper-parku.Zmodernizujemy sieć drogową z trasami i ścieżkami rowerowymi. Zamierzamy kontynuować inwestycje podnoszące walory turystyczne miasta. Mamy w planach wykonanie ekspozycji darzonego przez pułtuszczan sympatią parowozu serii Px48, nawiązującego do istniejącej przed laty kolei wąskotorowej, oraz skweru archeologów – miejsca upamiętnienia badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta, ale również miejsca wypoczynku i rekreacji z elementami wodnymi, małą architekturą i dużą ilością zieleni.

Natura i kultura – to dwa kierunki rozwoju miasta. Jak Pułtusk przygotowuje się na obecne wyzwania europejskie – odchodzenie od paliw kopalnych i cyfryzację?

Naszym priorytetem jest rozwój elektromobilności na terenie gminy Pułtusk, w tym zakup kolejnych pojazdów elektrycznych w ramach programu „Zielony transport publiczny”, z myślą o docelowo pełnym zabezpieczeniu potrzeb transportu publicznego, jak też montaż łatwo dostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Jeśli chodzi o cyfryzację, urząd miejski od dawna obsługuje wnioski składane elektronicznie. Od wielu lat używamy systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wzrost zagrożeń cybernetycznych wymaga jednak stałego inwestowania w obszar zabezpieczeń bazy komputerowej i sieci. Pozyskanie środków z programu „Cyfrowa Gmina” pozwoli na zakup najnowszych systemów zabezpieczeń oraz energooszczędnych stacji roboczych. Nowe urządzenia wielofunkcyjne (np. kopiarki) obniżą koszty drukowania i zużycia energii elektrycznej. Zakupy obejmą również jednostki organizacyjne Gminy.

Powrót Następny artykuł