Małgorzata Pachecka

Rozmowa z Małgorzatą Pachecką, wójt gminy Michałowice

Podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza przybliżyła Pani inicjatywy Gminy związane z budowaniem społeczeństwa informacyjnego. Czy planowane są kolejne?

O skuteczności samorządu świadczą m.in. inwestycje, a najlepsze stawiają na jakość życia mieszkańców. Z takiego założenia wyszliśmy, wdrażając elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (eBOI), które umożliwia załatwienie wielu spraw wygodnie – bez wizyty w urzędzie. eBOI pozwala, po zalogo­waniu się na indywidualne konto, m.in. sprawdzić i rozliczyć opłaty: za wodę i kanalizację, podatki, odbiór odpadów, zgłoszenie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, złożenie wniosków i różnych e-formularzy oraz zapisanie dzieci do gminnych szkół i przedszkoli. W pierwszym miesiącu uruchomienia eBOI indywidualne konta założyło w nim ok. 350 mieszkańców (w gminie Michałowice mieszka 19 tys. osób na 6 tys. nieruchomości).

Planujemy kolejne inicjatywy związane z informatyzacją urzędu. W reakcji na zmiany cen energii powołany w roku ubiegłym Zespół ds. ograniczania skutków kryzysu energetycz­nego przeprowadził analizy i zidentyfikował kluczowe elementy, które możemy poprawić. Planujemy wdrożyć aplikację do zarządzania energią.

Na terenie gminy Michałowice działa nowość na skalę europejską – model elektronicznego zarządzania licznikami. Na czym polega jego innowacyjność?

Wraz z uruchomieniem systemu eBOI w budynkach mieszalnych montowane są jedne z najnowocześniejszych w Europie wodomierzy. Zapewniają one precyzyjny pomiar ultradź­więkowy oraz zdalny odczyt. W pierwszej fazie montujemy 2100 wodomierzy (czyli w ok. 1/3 budynków mieszkalnych w gminie). W kolejnych latach system rozszerzymy o następne miejscowości. Jego zaletą jest uniwersalność i kompatybilność z większością istniejących już systemów zbierania danych.

Ważnymi inwestycjami w ostatnich latach były budowane w gminie stacje P&R i ścieżki rowerowe. Jak wpłynęły one na zmianę lokalnego modelu transportu i rekreacji?

Z myślą o mieszkańcach gminy, ale także osobach, które wybierają gminę Michałowice na miejsce spędzenia wolnego czasu, stale rozbudowywana jest sieć dróg rowerowych i parkingów przy węzłach przesiadkowych. Tylko w ostatnich trzech latach powstało 5 km ścieżek rowerowych oraz dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Dzięki takim projektom rozwijamy zeroemisyjną mobilność oraz rekreację.

Między miejscowościami połączenia dla ruchu rowerowego są dobre i bezpieczne. Łatwo dotrzeć do szkoły, pracy, sklepu, a także przystanków transportu zbiorowego, m.in. kolejki WKD. Ścieżki rowerowe pozwalają bezpiecznie przejechać przez niemal całą gminę, ale też pojechać do lasu lub na wycieczkę krajoznawczą. Obserwujemy to szczególnie w weekendy i w okresie wiosenno-letnim, kiedy wiele osób wybiera się na rodzinną wyprawę i odwiedza zakątki naszej gminy. Chętnie spędzają czas nad Raszynką i akwenami w Michałowicach, Utratą i zalewem w Komorowie, jeziorkiem Smug w Nowej Wsi, w zabytkowym parku w Regułach czy komorowsko-granickim lesie.

W co Gmina chce i musi zainwestować w najbliższych latach? Jak chciałaby skorzystać z FEM 2021-2027?

W ostatnich latach położyliśmy duży nacisk na realizacje kluczowych inwestycji w placówkach oświatowych. Od listopada 2022 r. najmłodsi mieszkańcy gminy korzystają z nowoczesnego, energoefektywnego przedszkola w Regułach, rozpoczęliśmy budowę kolejnego w Michałowicach. W planach mamy szkołę. Stawiamy także na rozwój infrastruktury społecznej, tj. miejsc spotkań mieszkańców, jak np. budowana świetlica w Pęcicach oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Ponadto zamierzamy zbudować przychodnię zdrowia i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Te inwestycje łatwiej zrealizujemy z dofinanso­waniem ze środków zewnętrznych.

I na zakończenie nie mniej ważny temat – zieleń. W dobie przyspieszających zmian klimatycznych musimy zrobić wszystko, aby im przeciwdziałać. Tylko w ubiegłym roku posadziliśmy 240 drzew i 14,5 tys. krzewów. Gotowe są projekty urządze­nia skwerów, zieleńców i posadzenia 1000 drzew! Planujemy kolejne ścieżki rowerowe oraz miejsca do spędzania wolnego czasu. Myślimy o zagospodarowaniu terenów nad akwenami Komorowie i Michałowicach oraz rewitalizacji parku w Regułach.

Bardzo ważne są dla nas odnawialne źródła energii. Wybudowaliśmy liczne (jak na małą gminę) stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych oraz wiaty na rowery przy centrach przesiadkowych.

W 2022 r. pozyskaliśmy ponad 23 mln zł dofinansowania zewnętrznego. W tym roku bardzo liczę na środki z Funduszy Europejskich dla Mazowsza, od nich zależy jakość naszego życia. Wydamy je mądrze i z korzyścią dla naszych mieszkańców.

Powrót Następny artykuł