Andrzej Pietrasik

Rozmowa z Andrzejem Pietrasikiem, burmistrzem Płońska

Zeroemisyjność w Płońsku do 2030 r.? Czy to realne? Ile udało się dotychczas zrobić? Transport, efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, mała retencja, pozyskiwanie energii ze źródeł OZE, cyfryzacja – w które z tych obszarów miasto chce szczególnie zainwestować w perspektywie 2021-2027?

Płońsk konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. W tej dziedzinie wykonaliśmy wiele przedsięwzięć. Najważniejsze z nich to m.in. przeprowadzona w 2007 r. rewolucja energetyczna polegająca na zamianie miejskiej ciepłowni węglowej na elektrociepłownię opalaną biomasą w miejskiej spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dzięki tej inwestycji ograniczyliśmy do minimum szkodliwe substancje powstające podczas spalania. Spełniliśmy tak wygórowane wskaźniki jakości powietrza, że nasza spółka sprzedawała na światowych giełdach uprawnienia do emisji CO2. W Płońsku zlikwidowaliśmy małe kotłownie osiedlowe, a wszystkie budynki należące do zasobów gminnych (ok. 80 proc.) zostały przyłączone do sieci PEC.

Oprócz tego przeprowadziliśmy termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół, przedszkoli, Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a ostatnio Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Szkoły Podstawowej nr 1. Trzy ostatnie budynki zostały zmodernizowane energetycznie, tj. wyposażone w fotowoltaikę, w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II”.

Oryginalnym i nowatorskim przykładem w skali kraju jest biogazownia w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, która powstała na starym zbiorniku ściekowym dzięki pokryciu go specjalną kopułą. Dzięki temu produkujemy biogaz i energię elektryczną wykorzystywaną m.in. na potrzeby sortowni odpadów komunalnych.

Największą inwestycją w historii miasta jest „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. Wybudowaliśmy dwie obwodnice – centrum miasta i zachodnią, a także sieć dróg rowerowych o łącznej długości 10 km. Wszystko po to, by wyprowadzić ruch samochodowy z centrum Płońska. Zakupiliśmy też dwa ekologiczne autobusy miejskie i inteligentny system do zarządzania nimi.

Realizację powyższych inwestycji umożliwiło dofinansowanie ze środków unijnych. Dzięki temu wsparciu Płońsk wykonał gigantyczny skok w kierunku miasta zeroemisyjnego. W kolejnej perspektywie unijnej będziemy się starali o środki m.in. związane z zieloną energią, fotowoltaiką czy pompami ciepła.

Jednym z niekorzystnych procesów dotykających miasta jest suburbanizacja. Czy ten trend można odwrócić? Jakie są rezultaty inwestycji pn. „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”?

Płońsk jest w trakcie rewitalizacji rynku i przyległych do niego ulic. Celem prac jest nie tylko poprawa estetyki, ale także ożywienie centrum miasta. W remontowanym budynku uruchomimy centrum informacji turystycznej. Rynek ma być sercem miasta. Uciekamy od betonozy. Po rewitalizacji na płońskim rynku przybędzie zieleni. Będą nowe, wysokie, kilkumetrowe drzewa dostosowane do warunków miejskich, fontanna, krzewy i mała architektura. Powstanie ścieżka historyczna. Wierzę, że powstaną kawiarnie i restauracje, a rynek będzie stałym punktem na spacerowej trasie wielu płońszczan.

Dzięki rewitalizacji obszaru o powierzchni ponad 1,5 ha w centrum Płońska powstanie nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń publiczna, która będzie stanowić atrakcyjne miejsce spędzania czasu wolnego i przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego tego terenu. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej płońskiego rynku przyczyni się do zahamowania procesu suburbanizacji i jego negatywnych skutków społecznych.

Inwestycje w kulturę także mają wpływ na wzrost atrakcyjności miasta. Przykładem jest choćby projekt „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” (Fundusze EOG i Fundusze Norweskie). Jakie będą jego efekty?

Trwają prace budowlane i modernizacyjne w zbudowanym w dwudziestoleciu międzywojennym byłym dworcu PKP. Chcemy, aby powstało tu muzeum ziemi płońskiej. Trafią do niego pamiątki i zabytki związane z Płońskiem i okolicami, do tej pory rozsiane w różnych placówkach muzealnych. Chcemy, aby było to miejsce nowoczesne, atrakcyjne dla młodzieży. Myślę, że bardzo dużą atrakcją będzie planetarium i obserwatorium astronomiczne, które powstanie w znajdującej się obok dworca PKP wieży ciśnień. Będzie to też siedziba działającego w naszym mieście Koła Miłośników Astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewicza. Planetarium wraz z obserwatorium stanie się atrakcją nie tylko dla mieszkańców Płońska, ale też turystów.

Powrót Następny artykuł