Wydanie: 3/2022

Elisa Ferreira

Unia przyspieszy zieloną i cyfrową transformację

Musimy szybko uporać się ze wszystkimi sprawami związanymi z kryzysem, aby móc skupić się na głównym celu polityki, jakim jest wspieranie spójności regionów, które najbardziej jej potrzebują, oraz na budowaniu zielonej, cyfrowej i odpornej przyszłości – mówi ELISA FERREIRA, europejska komisarz ds. spójności i reform.

14 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 3/2022

Kontur województwa mazowieckiego połączony z trybami

Mazowieckie jako innowacyjny region

Zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej Mazowsze oparło swą Regionalną Strategię Innowacji na koncepcji inteligentnej specjalizacji. Takie podejście otwiera region na oddolne inicjatywy, angażuje interesariuszy i sprzyja budowaniu sieci współpracy.

15 listopada, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 3/2022