Odnowiony budynek kina Świt w Zwoleniu

Druga młodość Domu Kultury w Zwoleniu

Już od prawie stu lat budynek przy ulicy Lubelskiej w Zwoleniu jest kulturalnym centrum miasta. Niedawno, dzięki przemyślanej rozbudowie i gruntownej modernizacji, stał się jego wizytówką i powodem do dumy.

Budynek wzniesiono w 1929 r. jako remizę ochotniczej straży pożarnej i już wówczas był ważnym miejscem na kulturalnej mapie miasta. Po II wojnie światowej dobudowano garderoby dla artystów i szatnię. Od lat 50. funkcjonowało tam kino Świt, które cieszyło się największą popularnością w następnej dekadzie. Z czasem liczba widzów zaczęła spadać, a w trakcie transformacji ustrojowej w latach 90. kino w Zwoleniu przestało istnieć. Budynek został wynajęty pod działalność gospodarczą. Na szczęście nie trwało to długo. Mieszkańcy miasta zaprotestowali – woleli kino niż kolejną hurtownię. Po licznych rozmowach z OSP Urząd Gminy i Miasta przejął obiekt i oddał w użytkowanie miejscowemu domowi kultury.

Modernizacja kina Świt w Zwoleniu

To jednak nie rozwiązało wszystkich problemów. Przez 20 lat działalności zmniejszała się liczba widzów. – To był trudny czas dla kina – mówi Anna Wieczerzyńska, dyrektorka Domu Kultury w Zwoleniu. – Warunki dla widzów były niekomfortowe. Kino było już stare, zniszczone, wymagało remontu. Weszła cyfryzacja, a zakupienie nowego sprzętu przerastało możliwości finansowe urzędu miasta. Sprzęt był wciąż analogowy i psuł się – dodaje.

Nie był to mimo wszystko czas stracony. To wtedy swoją działalność zaczynały różne zespoły i grupy, jak ta, z której miasto jest szczególnie dumne, czyli Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia (wówczas jeszcze funkcjonująca jako Miejska Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia).

Dom kultury znów zaczął tętnić życiem. Instytucja potrzebowała większej i nowocześniejszej przestrzeni, co zostało ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zwolenia na lata 2016-23. Brak infrastruktury publicznej, w której można by realizować różne pomysły i rozwijać artystyczny potencjał mieszkańców, był jednym z najważniejszych impulsów do zabezpieczenia środków na modernizację i rozbudowę niemal stuletniego budynku kina Świt. Równie ważne były względy dostępności i bezpieczeństwa. Kilka lat temu okazało się, że jeżeli obiekt nie przejdzie gruntownych zmian, może zostać całkowicie wyłączony z użytkowania – m.in. z powodu złego stanu technicznego.

Nowy wizerunek kina Świt

Realizacja wspartego funduszami europejskimi (kwotą ponad 5,4 mln zł) projektu „Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina «Świt» w Zwoleniu” przyniosła radykalną zmianę. Stary i niefunkcjonalny budynek rozbudowano i zmodernizowano. Nie stracił swego wyjątkowego charakteru, stał się atrakcyjną i dostępną dla wszystkich – również osób z niepełnosprawnościami – nowoczesną przestrzenią, w której kwitnie kultura. Dziś to wielofunkcyjny obiekt, który jest po trosze i kinem, i teatrem, i salą koncertową. – Oprócz przebudowy poprawiliśmy akustykę i zakupiliśmy nowe wyposażenie wnętrz, w tym nagłośnienie i nowy projektor laserowy. Sala stała się lepiej nagłośniona, z lepszą akustyką, no i efekt wizualny został znacznie poprawiony – mówi Piotr Wajs, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Budynek jest nowoczesny, lecz zachował swój charakter, elewacją i detalami wewnątrz nawiązując do czasów, w których go wybudowano. Nie mogło być inaczej – ulica Lubelska znajduje się bowiem w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Zwolenia, wpisanego do rejestru zabytków już w 1955 r.

Dom Kultury w Zwoleniu odkrywa i pielęgnuje talenty

Powierzchnia zmodernizowanego obiektu zwiększyła się o 20 proc. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia zyskała swoje miejsce na salę prób, w których może brać udział około 100 osób. W kinie jest grafik zajęć, ponieważ służy ono wielu zespołom. Odbywają się w nim zajęcia taneczne, teatralne, rękodzielnicze, organizujemy koncerty, spektakle, spotkania: polityczne, patriotyczne i biznesowe – wymienia Anna Wieczerzyńska. Na widowni może dziś zasiąść około 200 osób, a bywa, że przydałoby się więcej miejsc. Rocznie przez salę nowego Świtu przewija się około 30 tys. korzystających z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Zwolenia ma moc

Popularnością cieszą się np. występy Chóru Kameralnego Domu Kultury w Zwoleniu, który w ubiegłym roku obchodził 10-lecie działalności, oraz wspomnianej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która dzięki polepszonym warunkom do prób odnosi coraz większe sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Najnowszym jest złoty medal przywieziony przez młodych muzyków z Kerkrade w Holandii − z odbywającego się co cztery lata Światowego Konkursu Muzycznego, nazywanego też muzyczną olimpiadą.

W Zwoleniu dzieje się!

Realizacja projektu umożliwiła również rozszerzenie działalności o imprezy cykliczne rangi ogólnopolskiej, np. Andrzejkowy Konkurs Tańca czy Ukryty Talent. Co roku odbywa się również np. PREZART, czyli Prezentacja Twórczości Artystycznej Zespołów Domu Kultury w Zwoleniu, podczas której występują zwoleńskie zespoły artystyczne działające w ramach domu kultury. Dzięki nowoczesnej technice estradowej organizowane są koncerty i spektakle z udziałem artystów sceny polskiej. – Kino ożywiło naszą zwoleńską kulturę. Teraz ludzie są bardziej wymagający i lubią miejsca, w których czują się dobrze, wygodnie. A nasze kino takie właśnie jest – przyjazne dla odbiorcy. Bardzo się cieszymy, że je mamy – podsumowuje Anna Wieczerzyńska.

Marek Rokita

Powrót Następny artykuł