Kategoria: Dobre praktyki

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu wykorzystuje zrobotyzowane systemy rehabilitacji

Dziecięca rehabilitacja neurologiczna za sprawą funduszy europejskich przekroczyła wymiary rzeczywistości. Dosłownie. Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, jakimi są Lokomaty, a zwłaszcza jedynemu w Polsce systemowi GRAIL pacjenci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu mają szansę na podniesienie swojej sprawności, a w konsekwencji – polepszenie jakości życia.

20 grudnia, 2020

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 3/2020

Cyfrowe roboty

Automatyzacja i robotyzacja procesów staje się jednym z bardziej istotnych narzędzi umożliwiających przyspieszenie wzrostu i poprawę wydajności w organizacji. Roboty software’owe pozwalają wyeliminować z pracy biurowej czynności nudne i powtarzalne, ale także generują oszczędności i ułatwiają skalowanie biznesów. Nad takimi rozwiązaniami pracuje spółka Extreme Robotics.

20 grudnia, 2020

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 3/2020