Kategoria: Dobre praktyki

W Ptasim Azylu, fot. Agata Krzysztofik/MJWPU

Jak fundusze europejskie pomagają mazowieckiej naturze

Natura krzyczy i woła o pomoc. Z jednej strony część naszych decyzji doprowadza ją do ruiny. Z drugiej zaś podejmujemy starania, żeby ją ratować i chronić środowisko. W projekcie koordynowanym przez miasto stołeczne Warszawa nacisk został położony na kompleksową ochronę bioróżnorodności połączoną z edukacją ekologiczną. Skorzystały na tym ptaki, dzikie ssaki, żółwie błotne i siedliska w kilku rezerwatach.

7 lipca, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2022

Interwencyjne Centrum Neuroterapii, fot. Mazowiecki Szpital Bródnowski

Jak Mazowiecki Szpital Bródnowski rozwinął się dzięki funduszom europejskim

W ciągu ponad 40 lat działalności Mazowiecki Szpital Bródnowski (MSB) miał szczęście do zaangażowanego personelu i dobrego zarządzania. Od kilkunastu lat dzięki funduszom europejskim przeżywa okres rozwoju, stając się renomowanym w skali światowej ośrodkiem medycznym.

13 lipca, 2022

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2022

Głowa zbudowana z układu scalonego, grafika: Freepik

Wrota Mazowsza

4 kwietnia, 2022

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 1/2022