Kategoria: Warto przeczytać

Od lewej: Simeon Shenev z Komisji Europejskiej (na ekranie), dr hab. inż. Przemysław Dubel z Uniwersytetu Warszawskiego, marszałek Adam Struzik, prof. dr hab. inż. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej oraz Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawa, fot. Agata Krzysztofik/MJWPU

Region potencjałów – rola Unii Europejskiej w rozwoju konkurencyjności Mazowsza. #25LatMazowsza

Przemiany ustrojowe w latach 90. sprawiły, że dziś Polska samorządnością stoi. Województwa zarządzają 44 proc. Funduszy Europejskich dla naszego kraju. Duża ich część trafia do samorządów lokalnych – gmin wiejskich i miejskich oraz powiatów. Mazowsze wykorzystało tę szansę i zwielokrotniło swój potencjał.

30 listopada, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 4/2023

#15 lat w UE. Korzystny bilans!

To już 15 lat! W czerwcu 2003 r. Polacy wzięli udział w referendum decydującym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Na pytanie „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” 77,45% głosujących odpowiedziało twierdząco. Rok później – 1 maja 2004 r. – na mocy traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r. Polska została oficjalnym członkiem Unii Europejskiej.

16 lipca, 2019

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wydanie: 1/2019