Tag: Fundusze Europejskie

Od lewej: Simeon Shenev z Komisji Europejskiej (na ekranie), dr hab. inż. Przemysław Dubel z Uniwersytetu Warszawskiego, marszałek Adam Struzik, prof. dr hab. inż. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej oraz Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawa, fot. Agata Krzysztofik/MJWPU

Region potencjałów – rola Unii Europejskiej w rozwoju konkurencyjności Mazowsza. #25LatMazowsza

Przemiany ustrojowe w latach 90. sprawiły, że dziś Polska samorządnością stoi. Województwa zarządzają 44 proc. Funduszy Europejskich dla naszego kraju. Duża ich część trafia do samorządów lokalnych – gmin wiejskich i miejskich oraz powiatów. Mazowsze wykorzystało tę szansę i zwielokrotniło swój potencjał.

30 listopada, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 4/2023

Forum Rozwoju Mazowsza 2023, fot. Agata Krzysztofik/MJWPU

Forum Rozwoju Mazowsza 2023

Prezentujemy, dyskutujemy, wsłuchujemy się i świętujemy. W takiej właśnie atmosferze upłynęło tegoroczne Forum Rozwoju Mazowsza. Odbyło się już po raz trzynasty. Kolejny raz zagościliśmy w przestrzeni konferencyjnej Stadionu Miejskiego Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej.

30 listopada, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 4/2023