cena im. G.Holoubka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

Modernizacja Teatrów Warszawy. Nowa Jakość Kultury

Trzy ważne punkty na kulturalnej mapie Warszawy – Teatr Powszechny, Teatr Dramatyczny oraz Białołęcki Ośrodek Kultury – przeszły gruntowną modernizację i zostały doposażone w najnowszy sprzęt sceniczny, dzięki kilkumilionowemu wsparciu z Funduszy Europejskich. Te zmiany przyniosły korzyści zarówno dla twórców, jak i odbiorców, podnosząc jakość i komfort kulturalnego doświadczenia.

Teatry i ośrodki kultury w Warszawie przestają przypominać zaniedbane miejsca, w których na próżno szukać obecności mitycznych muzy. Odstające w przeszłości sceny ze słabą akustyką, niewygodnymi siedzeniami (bez miejsca na nogi) czy skrzypiącą podłogą, która mogła zakłócać występy artystów, odchodzą do lamusa. Po gruntownych modernizacjach stają się nowoczesnymi instytucjami kultury, wolnymi od barier i ograniczeń, w których zarówno artyści, jak i widzowie czują się komfortowo.

Teatr Powszechny w Warszawie, fot. K.Laskowiecka

Wszyscy, którzy korzystali z oferty Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Teatru Dramatycznego lub Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie od końca ubiegłego roku, mogli się przekonać, że po remoncie spełniają one oczekiwania najbardziej wymagającego widza, tworząc zupełnie nową jakość kultury.

Rewolucja danych dla lokalnego rozwoju i transformacji miast!

Praca na deskach

Celem remontu Teatru Dramatycznego, który mieści się w Pałacu Kultury i Nauki, było zahamowanie degradacji siedziby teatru. Kondycja budynku wymagała znacznych działań naprawczych. Sale, czyli Duża Scena im. Gustawa Holoubka oraz Mała Scena im. Haliny Mikołajskiej, nie były poddane gruntownemu remontowi od momentu oddania do użytku. Dlatego kluczowym celem wszystkich prac modernizacyjnych było zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w teatrze – widzów, aktorów i pracowników.

W sali Małej Sceny zwiększono przestrzeń (wysokość) poprzez wymianę konstrukcji stropów. Zainstalowano również modułową widownię, co umożliwiło oglądanie spektakli nawet przez 150 osób. Dodatkowo nowa widownia, ciągi komunikacyjne i toalety zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i sensorycznymi. Osoby z problemami ze słuchem mają do dyspozycji pętlę indukcyjną, ułatwiającą odbiór dźwięku podczas przedstawienia. Dzięki tym działaniom powstała nowoczesna scena studyjna, która umożliwia grę spektakli na cztery strony.

Duża Scena również przeszła zmiany – poprawiona akustyka zapewnia teraz lepszą słyszalność w sali, a do odbiorców dociera więcej dźwięku. Zmodernizowano mechanizm sceny – wymieniono napędy, prowadnice i belki sztankietów oraz zamontowano sterowanie górną mechaniką. Na sali i w foyer zainstalowano klimatyzację, co zapewnia optymalną temperaturę podczas letnich upałów.

Za sprawą dotacji teatr dostosował również swoją stronę internetową, która stała się bardziej przystępna dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz seniorów. Zmiany wprowadzono także w sferze promocji. W obecnej rzeczywistości cyfrowej istotne jest zwiększenie obecności instytucji kultury oraz możliwość gromadzenia, archiwizacji i cyfrowego udostępniania zasobów, w tym retransmisji spektakli teatralnych i informacji o posiadanych rekwizytach i pamiątkach, z możliwością ich wypożyczenia online. Zdigitalizowane treści są udostępnione widzom w internecie, co pozwala szerszej publiczności korzystać z zasobów teatru.

Efekty realizacji regionalnego programu w województwie mazowieckim

Budowanie wspólnej tożsamości

Ważne inwestycje zrealizowano także w Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera. Nie była to pierwsza modernizacja tej placówki przy wsparciu Funduszy Europejskich. W 2010 roku przeprowadzono gruntowny remont, mający na celu zarówno unowocześnienie teatru, jak i rozwiązanie problemów związanych z hałasem. Budynek teatru znajduje się w obrębie ulicy Zamoyskiego i alei Zielenieckiej. Położenie w tak ruchliwym miejscu oraz hałas i drgania spowodowane ruchem ulicznym negatywnie wpływały na warunki pracy artystów, jak i komfort widzów.

W poprzednim okresie programowania rozbudową objęto głównie dwie mniejsze sceny, dlatego, gdy nadarzyła się okazja, władze miasta zadbały o Dużą Scenę. W ramach dofinansowania zakupiono i zamontowano nowoczesne energooszczędne oświetlenie oraz sprzęt audiowizualny, który umożliwia prowadzenie warsztatów oraz działalność edukacyjną. Również pracownia akustyczna zyskała nowy sprzęt do obsługi spektakli. Na liście potrzeb znalazła się także macierz dyskowa do archiwizacji cyfrowej spektakli dla widzów zainteresowanych historią teatru. Wszystkie te zmiany znacząco podniosły komfort pracy i odbioru przedstawień scenicznych.

Ostatnim etapem wspólnego projektu realizowanego przez m.st. Warszawa było doposażenie nowo powstałej sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodku Kultury (BOK). To właśnie z myślą o rozszerzeniu oferty kulturalnej ośrodka zakupiono urządzenia i elementy mechaniki scenicznej, oświetlenie technologiczne oraz nagłośnienie. Sala zyskała również teatralne siedzenia, w tym przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zrealizowanej inwestycji BOK może pełnić funkcję lokalnego centrum kulturalnego i organizować różnorodne spektakle i wydarzenia dla mieszkańców. Również przestrzeń wokół ośrodka została zagospodarowana, a finalny wygląd elementów oznakowania, jaki można podziwiać, został wybrany w ramach konkursu urbanistycznego.

Sala Widowiskowa w BOK w Warszawie, fot. M. Milik

Inwestycje w kulturę

Prawie 8 milionów złotych zostało przeznaczonych na modernizację obiektów kulturalnych w Warszawie w latach 2017-2018. Działania te wzmocniły proces przekształcania instytucji kultury w dynamiczne centra dostępu do wiedzy i bogatej oferty kulturalnej, które stały się istotnymi ośrodkami życia społecznego. Nowoczesne wyposażenie znacząco poprawiło jakość doświadczania kultury, zwiększając dostępność zasobów, wzmacniając funkcje edukacyjne i angażując mieszkańców w życie kulturalne miasta. Wszystkie trzy projekty zrealizowane w ramach programu Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz przyciągnięcie turystów do stolicy.

15 lat w UE. Korzystny bilans!

Projekt był tak istotny, ponieważ niemalże nieustannie należy zwiększać rolę kultury, która z jednej strony będzie swoją działalnością budować tożsamość Warszawy, a z drugiej stanie się kanałem promocji wizerunku miasta jako centrum kulturalnego Polski. Wzmacniając tym samym metropolitalne funkcje stolicy – zauważa Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m.st. Warszawy.

Dodatkowo, projekt ten odpowiada na potrzeby wizji Warszawy. Stolica aspiruje do roli prężnej i atrakcyjnej metropolii w Europie, kładąc nacisk na promocję ambitnej, niekomercyjnej sztuki, ściśle związanej z historią miasta i tkwiącą w jego tożsamości.

Monika Wierżyńska

Paulina Gutowska-Jarosz/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Powrót Następny artykuł