Open data

Rewolucja danych dla lokalnego rozwoju i transformacji miast!

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARMSA) rozpoczęła realizację ambitnego projektu o nazwie „OD4GROWTH – Zwiększenie dostępności i przetwarzania otwartych danych w celu wspierania lokalnego rozwoju i transformacji miast”.

Logo projektu

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków programu Interreg Europe na lata 2021-2027 i ma na celu wzmocnienie dostępności i wykorzystania otwartych danych (Open Data) dla wsparcia rozwoju lokalnego.

Poprawa dostępności usług publicznych

Projekt OD4GROWTH koncentruje się na poprawie dostępności usług publicznych świadczonych przez lokalne podmioty publiczne w różnych dziedzinach, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla obywateli. Instytucje publiczne, dzięki lepszemu wykorzystaniu danych, będą w stanie poprawić jakość usług i bardziej skutecznie spełniać potrzeby mieszkańców.

Prace prowadzone będą w trzech grupach tematycznych, w ramach których współpracować będą przedstawiciele lokalnych interesariuszy:

  • Pierwsza grupa tematyczna skupia się na wspieraniu ilościowej i jakościowej dostępności otwartych danych, zwłaszcza przez instytucje publiczne. Celem jest zapewnienie większej ilości otwartych danych oraz podniesienie standardów jakości tych danych, aby były one bardziej użyteczne dla społeczności lokalnej.
  • Druga grupa tematyczna koncentruje się na wspieraniu działań przetwarzania otwartych danych, aby podnieść standardy jakości usług publicznych skierowanych do obywateli. Poprzez lepsze wykorzystanie otwartych danych, lokalne podmioty publiczne będą mogły poprawić jakość świadczonych usług i lepiej spełniać potrzeby mieszkańców.
  • Trzecia grupa tematyczna skupia się na wsparciu procesu otwartych danych w celu pobudzenia biznesu i przedsiębiorczości poprzez wprowadzanie nowych produktów i usług. Poprzez udostępnianie otwartych danych dla przedsiębiorców, ma na celu stworzenie korzystnego środowiska dla rozwoju biznesu oraz stymulowanie innowacji w regionie.

Partnerstwo i wymiana dobrych praktyk

W projekcie uczestniczą partnerzy z Włoch, Węgier, Polski, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Litwy i Grecji. Ich udział umożliwi wymianę przykładów dobrych praktyk oraz doświadczeń związanych z otwartymi danymi (open data). Merytoryczne dyskusje prowadzonych w ramach projektu przyczynią się do opracowania wskazówek i rozwiązań dla Województwa Mazowieckiego.

PRZECZYTAJ: Cyfrowe Mazowsze

PRZECZYTAJ: Dojrzałość cyfrowa

Jak uzyskać więcej informacji

Projekt OD4GROWTH jest realizowany przez Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności ARMSA, który pełni kluczową rolę w koordynacji i nadzorowaniu działań projektowych. Osoby i instytucje zainteresowane współpracą w projekcie mogą skontaktować się z ARMSA poprzez adres e-mail: dpmi@armsa.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych ARMSA (https://www.armsa.pl/od4growht) oraz programu Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/od4growth).

PRZECZYTAJ: Europa online

Realizowane przedsięwzięcie stanowi rewolucję danych dla lokalnego rozwoju i transformacji miast. Poprzez zwiększenie dostępności i wykorzystania otwartych danych, ARMSA i jej partnerzy dążą do stworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju biznesu, poprawy jakości usług publicznych oraz wzmacniania potencjału rozwojowego Mazowsza.

Logo Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
Powrót Następny artykuł