Tag: Mazowsze

Elżbieta Lanc

Transformacja opieki zdrowotnej na Mazowszu

Wczesne wykrywanie i profilaktyka m.in. cukrzycy, otyłości czy zaburzeń rozwoju fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży – to tylko część działań, które realizujemy – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

18 grudnia, 2019

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 4/2019

Uczestnicy debaty „Gra w zielone – Mazowsze dla klimatu”: Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju; Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa; Anna Czyżewska, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Sylwia Maksim-Wójcicka, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z Obszaru Niskoemisyjności w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Zielone Mazowsze: walka ze smogiem i ochrona klimatu 

Działania, które podejmuje Mazowsze, by chronić klimat, były jednym z głównych tematów jubileuszowego 10. Forum Rozwoju Mazowsza. Debata „Gramy w zielone – Mazowsze dla klimatu” była świetną okazją do podsumowania tego, jak samorządy radzą sobie z klimatycznymi wyzwaniami. Paneliści wiele uwagi poświęcili temu, jak efektywnie finansować niskoemisyjne inicjatywy. 

18 listopada, 2019

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wydanie: 3/2019