Tag: studia

Portret Krzysztofa Zaremby - rektora Politechniki Warszawskiej

Dialog z rynkiem

Odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy jest rozwijanie krótkich form kształcenia, takich jak studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz mikropoświadczenia – mówi prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF ZAREMBA, rektor Politechniki Warszawskiej (PW).

4 lipca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2023

portret profesora Andrzeja Z. Nowaka - rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy doceniają naszych absolwentów. Chcemy jednak kształcić nie tylko przyszłych pracowników, ale też pracodawców – mówi prof. dr hab. ALOJZY Z. NOWAK, rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

3 lipca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2023