Tag: rynek pracy

portret profesora Grzegorza Mazurka - rektora Akademii Leona Koźmińskiego

Partnerstwo nauki i biznesu

Studenci w ramach naszych partnerstw mają możliwość realizacji projektów biznesowych, dzięki którym zdobywają cenne doświadczenie zawodowe – mówi prof. dr hab. GRZEGORZ MAZUREK, rektor Akademii Leona Koźmińskiego (ALK).

4 lipca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Rozmowa z...

Wydanie: 2/2023

Jakie zmiany zwiastuje Europejski Rok Umiejętności

Prawo do szkolenia i uczenia się przez całe życie, które jest zapisane w europejskim filarze praw socjalnych, staje się rzeczywistością w całej Europie. Dużo mówimy o przygotowaniu zawodowym, ale zapominamy przy tym o umiejętnościach prospołecznych. A to one są najważniejszym motorem działania.

28 czerwca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2023