Głowa zbudowana z układu scalonego, grafika: Freepik

Wrota Mazowsza

Wrota Mazowsza – wizytówka regionu i brama do e-urzędów dla kilku milionów mieszkańców województwa. Stale się rozwija i oferuje nowe usługi.

Historia projektu zaczęła się kilkanaście lat temu, kiedy w ówczesnym Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego (aktualnie jest to Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – DCGiK) realizowane były inicjatywy ukierunkowane na cyfryzację i publikację danych przestrzennych. – Doszliśmy wtedy do wniosku, że efekty podejmowanych działań będą najlepsze, jeśli dokonana zostanie całkowita rewolucja w systemie i jakości kontaktów administracji samorządowej z mieszkańcami. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania społeczne zidentyfikowano w szczególności takie rozwiązania, jak masowe wdrożenie systemów wspierających elektroniczny obieg dokumentów (EZD) oraz kompleksowy system zdalnej obsługi spraw urzędowych, tzw. e-usług – mówi Andrzej Perkowski, kierownik Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w DCGiK.

Całkowita rewolucja

Owocem tych inicjatyw był projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (tzw. projekt EA), dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. We wspólnej inicjatywie samorządów gminnych i powiatowych z całego Mazowsza wzięło udział niemal 90 proc. z nich. – Realizacja tego projektu miała istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim – podkreśla Michał Iwanowicz, kierownik Wydziału Regionalne Centrum Kompetencji Cyfrowych w DCGiK.

Coraz większa sieć

W jego ramach powstał portal Wrota Mazowsza, ale był on wówczas czymś innym, niż jest obecnie. Dziś zawiera więcej informacji niż w koncepcji projektu EA – nie jest to już wyłącznie portal usług elektronicznych. Po realizacji wspartego kwotą ponad 76 mln zł z funduszy europejskich projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (tzw. projektu ASI) przez Wrota Mazowsza można mieć dostęp również do Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz na stronę Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wszystkie te elementy łączy informacja przestrzenna, która dostarcza aktualnych danych i informacji wspomagających proces zarządzania województwem. Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego oferuje ponad 1800 interaktywnych map – podkreśla Marcin Ciesielski, kierownik Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w DCGiK. W przyszłości planowane jest udostępnienie kolejnych linków do nowych rozwiązań.

Ponad 100 rodzajów usług

Portal wciąż się rozwija. W ramach projektu ASI zostały przygotowane kolejne 53 formularze elektroniczne, które wraz z poprzednimi oraz opracowanymi indywidualnie przez jednostki samorządów terytorialnych Mazowsza umożliwiają realizację ponad 100 rodzajów usług. – Obecnie na Portalu Usług Elektronicznych około 300 jednostek samorządu terytorialnego udostępnia ponad 2000 e-usług o trzecim i czwartym stopniu dojrzałości. Są wśród nich zarówno usługi powszechnie oferowane, jak np. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jak również te bardziej niszowe, m.in. wniosek o nadanie uprawnień diagnosty – informuje Renata Woźniak, kierownik Wydziału ds. e-Administracji i Projektów Interdyscyplinarnych w DCGiK.

Prostota w korzystaniu z portalu

Wśród samorządów są takie, które udostępniają jedną lub dwie e-usługi, ale też takie, które mają ich kilkadziesiąt.

Portal umożliwia m.in. wyszukanie właściwej usługi publicznej świadczonej przez dany urząd, wypełnienie formularza elektronicznego i utworzenie z jego pomocą dokumentu elektronicznego, podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP i przesłanie go do właściwego urzędu.

Kolejne funkcjonalności to otrzymanie z systemu teleinformatycznego urzędu poświadczenia odbioru przesłanego dokumentu elektronicznego, wniesienie drogą elektroniczną opłat (EOP), dołączenie do sprawy kolejnych dokumentów czy dostęp w dowolnej chwili, za pośrednictwem skrytki interesanta, do wersji roboczych i ostatecznych własnych dokumentów, odpowiedzi urzędów, poświadczeń odbioru, historii zmian statusów zainicjowanych przez siebie spraw.

– Przede wszystkim staramy się zawsze mieć na uwadze wygodę użytkownika końcowego. W pierwszej kolejności stawiamy na intuicyjność i prostotę obsługi, co nie zawsze jest łatwe w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym. Istotna jest też możliwość załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu lub biura. I nieważne, czy decydują o tym przesłanki ekonomiczne, ekologiczne, czy potrzeba oszczędności czasu. Tworzymy środowisko odpowiadające oczekiwaniom obu stron (klientów i urzędników), dotyczącym możliwości monitorowania stanu sprawy, terminów bądź dostępu do wszystkich związanych z postępowaniem dokumentów – podkreśla Marcin Pawlak, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Urząd dostępny, urząd przyjazny

203 partnerów projektu ASI, będących jednostkami samorządu terytorialnego Mazowsza, wspólnie z Województwem Mazowieckim ma możliwość wdrażania nowych usług elektronicznych na Portalu Usług Elektronicznych oraz za pomocą systemów: Mieszk@niec – do konsultacji z mieszkańcami, Dl@NGO – do współpracy z organizacjami pozarządowymi, wDialogu – do konsultacji społecznych (system ten powstał w konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Chatbot – systemu do informacji i promocji JST.

Coraz większa funkcjonalność

Dzięki realizacji projektu poprawia się funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, a poprzez automatyzację części procesów optymalizowane są koszty. Ponadto podnoszona jest efektywność wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, a dzięki umożliwieniu obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną ich obsługa jest łatwiejsza.

Wiele spraw można teraz załatwić nie tylko bez wychodzenia z domu, ale również poza godzinami pracy urzędów.

Ważnym efektem jest także zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. To wszystko sprawia, że urzędy będące partnerami projektu są zarówno efektywniejsze, jak i bardziej dostępne i przyjaźniejsze dla interesantów.

Marek Rokita

Powrót Następny artykuł