Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – teraz jest cieplej i ładniej

Tutaj korzyści mierzy się zmniejszoną emisją szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery oraz oszczędnościami – energii i pieniędzy. W ten sposób Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu dokładają swoją cegiełkę do ochrony środowiska.

Projekt „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii” został zrealizowany w 2018 r. ze wsparciem funduszy europejskich w wysokości ponad 450 tys. zł.

Nowa energia w starych murach

Budynek WTZ powstał w latach 60. ubiegłego wieku. Początkowo mieściło się tutaj przedszkole – aż do czasu, gdy samorząd Gminy Szydłowiec, która wciąż jest właścicielem obiektu, oddał go w użytkowanie Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu. W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczą osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to dla nich ważne miejsce integracji i rehabilitacji. I dlatego tak istotne jest zapewnienie im odpowiednich warunków. – Zawsze staraliśmy się, aby w pomieszczeniach była odpowiednia temperatura, więc pod tym względem nasi podopieczni nie powinni odczuwać zmiany. Jednak z drugiej strony pieniądze, które wcześniej przeznaczaliśmy na opłaty za elektryczność i podgrzewanie wody, teraz w większym stopniu możemy wydać na przykład na wyjazdy, wycieczki czy kupno nowych materiałów do terapii. Zatem zmiana jest odczuwalna, chociaż w nieco inny sposób. Dziś możemy sobie pozwolić na więcej – zauważa Marek Plewa, kierownik warsztatów terapii zajęciowej.

Oszczędności, dzięki którym podopieczni WTZ mogą częściej wyjeżdżać na wycieczki i rehabilitować się nowym sprzętem terapeutycznym, zostały osiągnięte przez kompleksowo przeprowadzoną termomodernizację połączoną z wymianą oświetlenia oraz instalacji ciepłej wody użytkowej i grzewczej. Ocieplone zostały ściany zewnętrzne budynku oraz dach, wykonano prace blacharskie, wymieniono drzwi i okna. Dzięki temu straty ciepła są mniejsze, a przy okazji budynek wygląda bardziej estetycznie. Zmiany zaszły również wewnątrz. Przede wszystkim zostały wymienione grzejniki oraz instalacja ciepłej wody, która dziś podgrzewana jest przez panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu warsztatów. Niższe są teraz rachunki za energię elektryczną. Przestarzałe oświetlenie wymieniono na energooszczędne ledowe, dzięki czemu – jak wykazał audyt projektu – roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wbudowanego spadło o ponad 80 proc. Ten sam audyt wykazał też, że koszty ogrzewania zmniejszyły się o ponad 30 proc., a koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej − o ponad połowę. Te oszczędności nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich.

Termomodernizacja była też okazją, by dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wybudowanemu podjazdowi dla wózków jest on teraz dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jeden z wielu

Projekt termomodernizacji budynków WTZ nie jest jedynym, który czyni Szydłowiec miastem bardziej przyjaznym środowisku, a przez to lepszym do życia.Ten projekt był odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną ze strony WTZ, a jednocześnie jednym z wielu działań proekologicznych będących realizacją celów strategicznych gminy, wśród których jest m.in. stopniowe odchodzenie od tradycyjnych źródeł energii i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery – mówi Anna Tomczyk, referent w Wydziale Funduszy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu. Te działania również są dofinansowywane z funduszy europejskich. Obecnie gmina Szydłowiec realizuje dwa projekty związane z wymianą urządzeń grzewczych oraz instalacją paneli fotowoltaicznych u mieszkańców: „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” i „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.

Te działania należą do wielu dofinansowywanych projektów proekologicznych na terenie Mazowsza. W samym subregionie radomskim wsparcie otrzymały 43 projekty (na łączną kwotę ponad 127 mln zł), a w całym województwie było ich aż 386. Są wśród nich projekty wielkie, ale też i małe, jak ten w Szydłowcu. Każdy z nich dokłada swoją cegiełkę do poprawy jakości powietrza. Wystarczyła – wydawałoby się – nieduża termomodernizacja, by emisja szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery z tego jednego budynku spadła o ponad 55 proc.

Marek Rokita

Powrót Następny artykuł