Sokołów Podlaski – nowe rozwiązania komunikacyjne

Problemy wynikające z rosnącego ruchu samochodów na drogach jeszcze niedawno dotyczyły niemal wyłącznie wielkich aglomeracji. Dziś coraz częściej muszą się z nimi mierzyć również mniejsze miasta, zwłaszcza takie, przez które przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Jednym z nich jest Sokołów Podlaski.

Przecinają się tu dwie drogi krajowe, co generuje bardzo duży ruch tranzytowy, który w dodatku przebiega przez centrum miasta, gdyż Sokołów nie ma obwodnicy. A oprócz tranzytu, tak jak w każdym mieście, coraz większe jest również natężenie ruchu lokalnego. Z samochodów korzystają przecież też mieszkańcy Sokołowa i okolicznych miejscowości, którzy tu pracują, uczą się, załatwiają sprawy urzędowe i osobiste. To właśnie przede wszystkim z myślą o nich na terenie powiatu sokołowskiego realizowany jest szeroko zakrojony, wart prawie 63 mln zł projekt „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”. Inwestycja została w 80 proc. dofinansowana z funduszy europejskich. To bardzo złożone przedsięwzięcie, gdyż obejmuje aż 22 projekty budowlane i jest realizowane w partnerstwie Powiatu Sokołowskiego z gminami Jabłonna Lacka, Sabnie i miastem Sokołów Podlaski. – Realizacja tak ogromnego i kosztownego projektu nie byłaby możliwa bez pomocy finansowej z Unii Europejskiej i budżetu państwa, dobrej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, partnerami projektu i ciężkiej pracy poprzedniego oraz obecnego zarządu powiatu i pracowników starostwa – podkreśla Elżbieta Sadowska, starosta Powiatu Sokołowskiego.

Ekoalternatywa

Prace w ramach projektu zostaną zakończone do końca 2021 r., ale większość efektów możemy zobaczyć już dziś. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową, robionym z myślą o transporcie nisko- i bezemisyjnym, wzrost udziału indywidualnego ruchu motorowego na terenie miasta i powiatu powinien zostać zatrzymany, a jego negatywne efekty, takie jak hałas, zanieczyszczenie powietrza, brak przestrzeni na ulicach i wciąż wydłużający się czas podróży – znacznie ograniczone. Mieszkańcy uzyskają bowiem atrakcyjną alternatywę dla samochodu w postaci komunikacji zbiorowej i roweru.

Centralnym miejscem nowego układu komunikacyjnego powiatu będzie zlokalizowane przy ul. Targowej centrum przesiadkowe z przystankami autobusowymi na potrzeby transportu zbiorowego, prowadzonego zarówno przez przewoźników publicznych, jak i prywatnych. W ramach projektu powstają trzy zadaszone perony dla autobusów oraz – również zadaszony – peron dla busów. Zadbano także o kierowców, którzy już dziś mogą zostawić tu swój samochód na jednym z dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź”, a w przyszłości kontynuować stąd podróż środkami transportu zbiorowego. Podobny parking powstał również przy ul. H. Oleksiaka „Wichury” w zachodniej części miasta. Zakładany efekt byłby nie do osiągnięcia bez inwestycji polegających na przebudowie istniejących dróg pod kątem dostosowania ich do funkcjonowania transportu zbiorowego. Na miejskich ulicach i drogach na terenach wiejskich zaprojektowano więc zatoki lub perony autobusowe oraz zatoki postojowe.

Rowerowa komunikacja

Ważną częścią projektu jest również budowa ponad 50 km ścieżek rowerowych oraz dróg dla rowerów i pieszych w mieście oraz gminach Sokołów Podlaski, Sabnie i Jabłonna Lacka oraz przebudowa dróg lokalnych o łącznej długości ponad 30 km, łączących miasto Sokołów Podlaski oraz wymienione wyżej miejscowości gminne. Do tej pory oddano do użytku ok. 60 proc. z nich. Co ważne, ciągi komunikacyjne zostaną oświetlone 545 energooszczędnymi lampami ulicznymi, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z nich również po zmroku. Drogi rowerowe oddawane są zarówno w Sokołowie Podlaskim, jak i wzdłuż dróg na terenie gmin wiejskich. Mają nawierzchnię bitumiczną, aby jazda rowerem była bardziej komfortowa. Osoby nieposiadające własnego jednośladu będą mogły od przyszłego roku korzystać z nowo utworzonego, bezpłatnego systemu wypożyczalni rowerów publicznych, które będą dokowane w sześciu stacjach – czterech w Sokołowie Podlaskim oraz po jednej w Sabniach i Jabłonnie Lackiej. Inwestycje w infrastrukturę rowerową zawsze owocują wzrostem zainteresowania tym środkiem transportu. Jest to ważne zwłaszcza dla osób nielubiących korzystać z transportu zbiorowego, ale ceniących sobie samodzielność i możliwość dotarcia praktycznie do każdego punktu na mapie. Mając rzeczywisty wybór, chętnej przesiądą się na rower i będą korzystać ze zwartej sieci bezpiecznych i wygodnych dróg rowerowych.

Stworzenie odpowiednich warunków do podróży rowerem czy transportem zbiorowym ogranicza wykluczenie komunikacyjne mieszkańców. Zmniejsza też zanieczyszczenie powietrza, hałas, zatory na drogach. Usprawnia również poruszanie się autem, gdyż rowery i autobusy zabierają znacznie mniej przestrzeni niż samochody. – Spodziewamy się, że realizacja projektu będzie miała pozytywne efekty gospodarcze, co zaowocuje wzrostem atrakcyjności regionu pod względem inwestycyjnym oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, ale również społeczne, bo wpłynie na poprawę jakości życia, zmniejszenie natężenia ruchu ulicznego i wypromuje rower jako środek transportu niezanieczyszczający środowiska – podsumowuje Elżbieta Sadowska.

Marek Rokita

Powrót Następny artykuł