Pałac Dernałowiczów, fot. Panato/MJWPU

W Pałacu Dernałowiczów rozkwita kultura

Pałac Dernałowiczów – perła Mińska Mazowieckiego – zachwyca architekturą i pulsuje życiem kulturalnym. Z roku na rok staje się coraz piękniejszy i bardziej dostępny dla mieszkańców oraz przybywających tutaj turystów. Pomagają w tym Fundusze Europejskie.

Mury pałacu pamiętają XVII w., choć jego obecny kształt nadano mu w XIX stuleciu. II wojna światowa i lata tuż po niej to okres powolnej dewastacji zabytku. Już pod koniec okupacji pałac został częściowo zniszczony, a umieszczenie w nim później szpitala wojskowego oraz siedziby PGR-u (Państwowego Gospodarstwa Rolnego) też nie sprzyjało jego kondycji. Na szczęście obiekt nigdy nie został doprowadzony do ruiny, a po wpisaniu go do rejestru zabytków w 1957 r. nadeszły dla niego lepsze czasy. Kluczowa okazała się gruntowna renowacja z lat 1976-1987. Jej celem była adaptacja budynku na potrzeby instytucji kulturalnych miasta. Od tego momentu pałac jest siedzibą Miejskiego Domu Kultury (MDK) i miejscem ważnym na kulturalnej mapie wschodniego Mazowsza.

Pałac Dernałowiczów – perła Mińska Mazowieckiego – zachwyca architekturą i pulsuje życiem kulturalnym. Z roku na rok staje się coraz piękniejszy i bardziej dostępny dla mieszkańców oraz przybywających tutaj turystów. Pomagają w tym Fundusze Europejskie.

Nowe horyzonty w starych murach

Równie istotna była renowacja przeprowadzona w latach 2014-2015. Za sprawą wsparcia z Funduszy Europejskich wymieniono okna i drzwi, a także przystosowano budowlę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym projekcie nie chodziło jednak wyłącznie o poprawę stanu technicznego budynku. Przed twórcami i uczestnikami wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MDK miały się otworzyć nowe możliwości. Zakupiono fortepian, fotele do sali kameralnej, a także sprzęt projekcyjny, w tym duży ekran ramowy, dzięki któremu możliwe stały się np. projekcje plenerowe w zabytkowym parku pałacowym.

Jednak to był dopiero początek zmian. W kolejnej perspektywie finansowej postanowiono ponownie skorzystać z funduszy unijnych, żeby zrealizować II etap projektu „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury”. Skoncentrowano się w nim na dalszej poprawie stanu technicznego budynku oraz zakupie kolejnych urządzeń i instalacji pozwalających na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej mińskiego MDK.

Występy wybitnych artystów, festiwal Watch Docs

Dzięki temu ośrodek otworzył się na nowe aktywności, a dotychczasowym nadał pełniejszy wymiar. Po zmianach na pałacowych scenach zaczęli się pojawiać twórcy, zwłaszcza muzyczni, których wymaganiom technicznym dotychczas trudno było sprostać. – Wyposażenie sali kameralnej w projektor oraz system nagłośnienia i oświetlenia umożliwiło nam realizację koncertów najbardziej wymagających artystów opowiada Agnieszka Boruta z Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.– Podobnie jest z kinem cyfrowym. Teraz mamy projektor, który umożliwia nam pokazywanie filmów z paczek w najlepszej cyfrowej jakości w formacie DCP – dodaje. Co istotne, jakość techniczna idzie w parze z wysokim poziomem artystycznym filmów. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Nowe Horyzonty do Mińska Mazowieckiego trafiają najnowsze produkcje kinowe, działa dyskusyjny klub filmowy, pokazywane są również ambitniejsze filmy skierowane do młodszego widza. Miasto jest też partnerem festiwalu Watch Docs. Swoje miejsce ma tutaj kino zaangażowane. Co roku w pałacu pokazywane są najważniejsze filmy dokumentalne poświęcone tematyce praw człowieka.

Większe możliwości otworzyły się również przed działającą tu galerią. Została ona doposażona w nowy system wystawienniczy. – Są to ruchome panele/ścianki. Dowolnie je ze sobą łączymy i przestawiamy, co zwiększa powierzchnię wystawienniczą. Do tego oczywiście jest odpowiednie oświetlenie, którym można sterować i dokładnie podświetlać dowolne dzieła, oraz sprzęt multimedialny wykorzystywany w razie potrzeby – mówi Agnieszka Boruta. System sprawdził się podczas aranżacji wystawy poświęconej Andy’emu Warholowi.

Kultura bez ograniczeń. Festiwal Himilsbacha. Festiwal Piotra Skrzyneckiego

Na zmianach zyskały cykliczne ogólnopolskie wydarzenia kulturalne – wrześniowy multidyscyplinarny Festiwal Himilsbacha oraz listopadowy Festiwal Piotra Skrzyneckiego połączony z konkursem piosenki poetyckiej jego imienia. Korzyści odnoszą też lokalni twórcy – zarówno ci działający pod egidą MDK, np. amatorski Teatr Po Godzinach, jak i niezależni, którzy mogą korzystać z infrastruktury Pałacu Dernałowiczów np. podczas prób. Odnowione wnętrza służą zresztą nie tylko artystom. – Jesteśmy otwarci na współpracę z placówkami oświatowymi i różnymi stowarzyszeniami, więc jeżeli taka jest ich wola, nieodpłatnie te przestrzenie udostępniamy na warsztaty czy spotkania. W pałacu zajęcia ma również Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w jego piwnicach działa Centrum Młodzieżowe „Międzyczas” – wymienia Agnieszka Boruta.

Niepełnosprawni mogą tańczyć w Mińsku Mazowieckim

Jeszcze dwa lata temu w pałacu mieściła się restauracja. Dziś, poza salą ślubów, cały obiekt to królestwo kultury i sztuki, często w odsłonach, które stały się możliwe dopiero po realizacji drugiej części projektu. Przykładem są zajęcia taneczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. A do tego niezbędne były zakup specjalistycznych wózków do tańca, a także wymiana podłogi w zmodernizowanej sali baletowej, w której dodatkowo zainstalowano drążki baletowe oraz znacząco poprawiono akustykę.

Zewnętrzna przemiana pałacu również jest imponująca. Najbardziej widocznym efektem prac jest odtworzony taras frontowy wraz z kolumnadą, które zostały zniszczone po II wojnie światowej. Wymieniono też balustrady, zakończono remont dachu, tarasów i balkonów, a także założono instalację elektryczną do podgrzewania rynien i spustów. Drobną, ale ważną zmianą było wykonanie z myślą o osobach niewidomych mosiężnej makiety zabytku. Można ją podziwiać w pałacowym parku. Natomiast we wnętrzach pałacu dla niewidomych i niedowidzących zamontowano m.in. plany tyflograficzne i tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

Marek Rokita

Projekt: Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury, wartość projektu: ok. 1,05 mln zł, dofinansowanie z UE: ok. 0,6 mln zł.

Powrót Następny artykuł