Flaga Unii Europejskiej przed Parlamentem Europejskim

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Gwarancja praw obywateli

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie prawa posiadasz jako obywatel Unii Europejskiej? Czy wiesz, że istnieje jedno miejsce, gdzie zapisane są wszystkie Twoje prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne? Mowa o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – wyjątkowym dokumencie, który gwarantuje Ci ochronę i fundamentalne prawa.

Jednolity zbiór praw dla 27 państw członkowskich

Każdy kraj w Unii miał swoje własne przepisy dotyczące praw obywateli, co skutkowało różnorodnością i niejednolitością w tym zakresie. Aby temu zaradzić, Unia Europejska postanowiła stworzyć Kartę Praw Podstawowych – jednolity zbiór praw obywateli, których przestrzeganie jest prawnie wiążące.

W Karcie Praw Podstawowych znajdziesz prawa wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz prawa i wolności zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponadto Karta uwzględnia prawa i zasady wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych krajów Unii i innych instrumentów międzynarodowych. Co ważne, jest regularnie aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany społeczne, postęp technologiczny i naukowy oraz rozwój wartości w społeczeństwie.

Karta Praw Podstawowych składa się z sześciu rozdziałów, które obejmują różne aspekty. Są to:

  • godność
  • wolność
  • równość
  • solidarność
  • prawa obywatelskie
  • wymiar sprawiedliwości.

Każdy z tych rozdziałów zawiera kompleksowy zbiór praw, które zapewniają ochronę obywatelom w różnych sferach życia.

Nowe wyzwania – nowe prawa

Karta Praw Podstawowych nie tylko odzwierciedla istniejące prawa, ale również uwzględnia nowe wyzwania, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo. W ramach tzw. praw trzeciej generacji Karta obejmuje kwestie takie jak: ochrona danych osobowych, gwarancje w zakresie bioetyki czy przejrzysta administracja. To dowód na to, że Unia Europejska stara się być na bieżąco i zapewniać najwyższy poziom ochrony.

Priorytetowa ochrona praw dziecka i walka z dyskryminacją

Jeden z kluczowych celów Unii Europejskiej, podkreślony w Karcie Praw Podstawowych, to propagowanie i ochrona praw dziecka. Karta gwarantuje:

  • ochronę
  • opiekę i przestrzeganie praw najmłodszych
  • dobro dziecka.

Zapewnia również ochronę przed nadużyciami, zaniedbaniem i naruszeniem praw dzieci.

Komisja Europejska bardzo aktywnie wspiera walkę z rasizmem, ksenofobią, homofobią i innymi formami dyskryminacji. Wdrażanie Karty Praw Podstawowych jest narzędziem, które pomaga w zwalczaniu niesprawiedliwości i zapewnieniu równych praw dla wszystkich obywateli Unii, w tym osób należących do mniejszości.

Spójność z Europejską Konwencją Praw Człowieka

Karta Praw Podstawowych jest w pełni spójna z Europejską Konwencją Praw Człowieka. To oznacza, że prawa i wolności zawarte w Karcie mają takie samo znaczenie i zakres jak w Konwencji. Dzięki temu Twoje prawa są lepiej chronione, bardziej znane i zrozumiałe dla wszystkich obywateli.

W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła strategię monitorowania i zapewnienia skutecznego wykonania praw i wolności zapisanych w Karcie. Ta inicjatywa ma na celu zagwarantowanie ochrony i egzekwowanie praw wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to klucz do gwarancji praw. Jest to wyraz zaangażowania Unii Europejskiej w ochronę wartości, godności i równości wszystkich jej mieszkańców. Znając jej treść, jesteśmy świadomi swoich praw i w pełni z nich korzystamy. Niezależnie od tego, czy jesteś dorosłym obywatelem, czy dzieckiem, Karta zapewnia kompleksową ochronę Twoich praw i stanowi fundament dla sprawiedliwości i równości we współczesnym społeczeństwie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i poznać pełny tekst w języku polskim, przejdź tu. Znajdziesz tu także dodatkowe informacje dotyczące relacji między Kartą a prawem międzynarodowym.

Paulina Gutowska-Jarosz / Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Powrót Następny artykuł