Wsparcie dla mazowieckich przedsiębiorców

W trudnej i niepewnej sytuacji spowodowanej rozszerzającą się falą pandemii mazowieccy przedsiębiorcy ponownie mogli liczyć na wsparcie z funduszy europejskich. W ramach dwóch naborów zostanie rozdysponowanych prawie 112 mln zł w formie dotacji wśród mikro- i małych firm, aby zapewnić im płynność finansową przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Mija już siedem miesięcy od momentu, gdy epidemia COVID-19 wstrzymała gospodarki świata. W przypadku niektórych branż cały czas występują duże trudności w powrocie do funkcjonowania, a kolejne miesiące nie zapowiadają poprawy. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że podjęcie decyzji o uruchomieniu kolejnych środków na wsparcie mikro- i małych firm działających w regionie jest naturalną reakcją na obecną sytuację gospodarczą. – Przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia – dofinansowań oraz pożyczek i kredytów na preferencyjnych warunkach. Jeśli teraz takiej pomocy nie otrzymają, nie utrzymają się na rynku. Po raz kolejny więc sięgamy po unijne środki, aby im pomóc – komentuje marszałek.

Ponad 1200 firm z dotacją

Na przełomie lipca i sierpnia w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP został ogłoszony pierwszy konkurs mający na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli straty wskutek rozwoju pandemii. 1276 firm działających w branży turystycznej uzyskało dotacje. Jak dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk, w pierwszym naborze do dofinansowania skierowane zostały wszystkie wnioski, które spełniały kryteria. – Pomogliśmy firmom zajmującym się działalnością turystyczną, hotelarską, gastronomiczną, wystawienniczo-targową i artystyczną. W puli było blisko 67 mln zł. Teraz chcemy to grono powiększyć o kolejne branże.

Natomiast w październiku szansę na dotację płynnościową otrzymali przedsiębiorcy z branż: transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, a także drukarskiej. W ramach naboru mogli oni wnioskować o pomoc w wysokości od 23,5 tys. zł w przypadku jednoosobowych firm do nawet 164,7 tys. zł w przypadku małych przedsiębiorstw.

Co trzeba podkreślić, wsparcie kierowane było tylko do tych najbardziej potrzebujących firm, które w wyniku epidemii odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 proc.

Dotacje płynnościowe nie są typowym wsparciem z Unii Europejskiej, podobnie jak nietypowa jest sytuacja, z którą obecnie mierzy się cały świat. Dlatego nabory wniosków dla przedsiębiorców odbywają się w trybie nadzwyczajnym, w miarę dostępnych środków w programie regionalnym. Za pierwszym razem możliwość skorzystania z dotacji na utrzymanie działalności otrzymało ponad 1200 mazowieckich firm. Zakończony niedawno nabór pozwoli kolejnym przedsiębiorcom na skorzystanie z pomocy finansowej – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie na zaspokojenie pilnych potrzeb przez trzy miesiące

W obu konkursach dofinansowanie obejmowało zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa przez maksymalnie trzy miesiące. Firmy, które złożyły wnioski i spełniły kryteria, mogły przeznaczyć dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów. Ale – co trzeba podkreślić – wysokość wsparcia uzależniona była od liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Aby ułatwić i wyjaśnić proces składania wniosku, przygotowane zostały: tutorial: jak wypełnić i złożyć wniosek o kapitał obrotowy oraz webinary, w których eksperci omawiali dokumentacje konkursowe do tych nadzwyczajnych naborów.

Jeżeli szukasz innych możliwościach wsparcia, przeczytasz o nich w naszym innym tekście: Skorzystaj z tarczy antykryzysowej! w e-magazynie „Fundusze Europejskie na Mazowszu” 1/2020.

Masz pomysł, ale nie wiesz, gdzie szukać informacji o unijnym dofinansowaniu?

Po wiedzę zgłoś się do ekspertów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną możesz skorzystać z ich usług za pośrednictwem konsultacji telefonicznych oraz elektronicznych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdziesz, klikając w link https://www.funduszedlamazowsza.eu/punkty-informacyjne/.

Pamiętaj również o monitorowaniu na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz obserwowaniu naszych profili społecznościowych Facebook, Twitter czy LinkedIn. Jesteśmy również dostępni na portalach YouTube oraz Instagram. Żadna wiadomość nie umknie Twojej uwadze, jeśli zapiszesz się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza oraz do systemu powiadomień o aktualnych naborach

Powrót Następny artykuł