Tag: wykształcenie

Jakie zmiany zwiastuje Europejski Rok Umiejętności

Prawo do szkolenia i uczenia się przez całe życie, które jest zapisane w europejskim filarze praw socjalnych, staje się rzeczywistością w całej Europie. Dużo mówimy o przygotowaniu zawodowym, ale zapominamy przy tym o umiejętnościach prospołecznych. A to one są najważniejszym motorem działania.

28 czerwca, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 2/2023