Tag: linia kolejowa Warszawa–Gdynia

Metro w Warszawie

Fundusz Spójności – fundament rozwoju

Od 30 lat Fundusz Spójności pomaga zmniejszać różnice w zamożności między biedniejszymi i bogatszymi regionami Unii Europejskiej. Służą temu inwestycje w sieci drogowe i kolejowe, transport publiczny, gospodarkę wodną oraz ochronę klimatu. Po wejściu do UE Polska stała się jednym z największych beneficjentów Funduszu Spójności.

24 września, 2023

Czytaj więcej

Kategoria: Warto przeczytać

Wydanie: 3/2023