Tag: InnowacyjneRozwiązania

Geotermalna rewolucja: Odnawialne źródło energii i woda pitna dla Mszczonowa

Złoża wody geotermalnej już od prawie 20 lat zapewniają mieszkańcom Mszczonowa 40% niezbędnego w sezonie grzewczym ciepła. Geotermia Mazowiecka idzie krok dalej – chce uzdatniać wykorzystaną w energetyce wodę i magazynować ją, by zwiększać zasoby wody pitnej dla miasta. Badania nad innowacyjną na skalę światową technologią były możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich.

9 września, 2019

Czytaj więcej

Kategoria: Dobre praktyki

Wydanie: 2/2019