Marcin Jakubowski

Rozmowa z Marcinem Jakubowskim, burmistrzem Mińska Mazowieckiego


W 2021 r. Mińsk Mazowiecki odchodził 600-lecie. Jak miasto zmieniło się w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej?

Realizacja projektów europejskich w Mińsku Mazowieckim to historia ostatnich dziesięciu lat. Wcześniej miasto korzystało ze wsparcia środków zewnętrznych w znikomym zakresie. Na początku największym wyzwaniem była budowa zespołu urzędników piszących projekty i realizujących przedsięwzięcia z logo UE. Dziś wyczekujemy kolejnych konkursów, mając przygotowane strategie, plany i dokumentacje, dzięki którym nasze miasto przechodzić będzie kolejne transformacje. Kultura, sport, pomoc społeczna, inwestycje w obiekty użyteczności publicznej – w każdym obszarze funkcjonowania miasta korzystamy z funduszy europejskich. Organizujemy wydarzenia kulturalne i sportowe na skalę międzynarodową, rozbudowujemy miasto i modernizujemy infrastrukturę, idąc za głosem mińszczan oraz przy ich współudziale. Odbetonowujemy miasto, integrujemy społeczność, wzmacniamy lokalną tożsamość.

Turystyczną marką miasta jest pałac Dernałowiczów wraz z pobliskim parkiem – niewątpliwa chluba mieszkańców. Jakimi innymi projektami wspartymi funduszami europejskimi może się pochwalić miasto?

Dzięki wsparciu funduszami europejskimi otrzymaliśmy milionowe dotacje na budowę biblioteki miejskiej czy dziedzińca z fontanną przed Pałacem Dernałowiczów. Rozbudowaliśmy system gospodarowania wodami opadowymi, przeprowadziliśmy rewaloryzację zieleni miejskiej, sadząc w mieście dziesiątki tysięcy drzew, krzewów i innych roślin. Zmodernizowane targowisko od niemal dekady służy nie tylko mińszczanom, ale też mieszkańcom całego powiatu mogącym codziennie kupować warzywa i owoce bezpośrednio od producentów. Unijne inwestycje w oświatę to przede wszystkim skierowanie mińskiej edukacji na nowe tory budujące kluczowe kompetencje zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Z projektu „Torami Nowej Edukacji” korzystało ponad 1000 beneficjentów, a zdobyte umiejętności i pomoce naukowe posłużą mińskim uczniom przez długie lata. Dzięki środkom z UE powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wybudowaliśmy też system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz zachęcaliśmy mieszkańców do ograniczenia niskiej emisji ciepła przez wymianę urządzeń grzewczych. Nowopowstające przestrzenie publiczne są owocem konsultacji z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Projekt „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” to kompleksowe działanie służące wytyczeniu nowego standardu w przekształcaniu przestrzeni miejskich. W ramach tego przedsięwzięcia, po szeregu konsultacji z mieszkańcami, wybudowaliśmy przestrzeń wspólną w jednej z dzielnic, a przed nami realizacje kolejnych pomysłów mińszczan, m.in.: park leśny, wybieg dla psów, nowy skwer.

Jak Mińsk Mazowiecki realizuje strategię Europejskiego Zielonego Ładu? Jakie inwestycje służące ochronie środowiska i zachowaniu naturalnych lokalnych zasobów już zrealizowano w gminie? A jakie są planowane?

Fundusze europejskie w istotny sposób są wsparciem dla szczuplejących dochodów samorządu. Duże inwestycje, takie jak: modernizacja oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, budowa elektrociepłowni czy zakup sześciu elektrobusów na potrzeby komunikacji miejskiej pochłonęły dziesiątki milionów złotych. Bez nich nowoczesne miasto nie mogłoby należycie wypełniać swoich funkcji. Dzięki pozyskanemu wsparciu przybliżyło nas do czołówki miast europejskich.

Powrót Następny artykuł