Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku

Rewitalizacja nadbrzeża wiślanego w Płocku

Mieszkańcy Płocka mogą być dumni ze swojego miasta dostojnie rozłożonego na wysokim brzegu Wisły. Rozciąga się stąd malowniczy widok na Jezioro Włocławskie i rozległy Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Z funduszy europejskich odrestaurowano część Starego Miasta znajdującego się w okolicach nabrzeża wiślanego, dzięki czemu śródmieście stało się miejscem przyjaznym do mieszkania, pracy, wypoczynku i aktywności.

Płock wyróżnia wyjątkowe, krajobrazowe położenie na wysokiej, ponad 50-metrowej skarpie, skąd rozpościera się niezapomniana panorama. Jednak turyści do niedawna rzadko schodzili z wzniesienia, na którym znajduje się najstarszy, zabytkowy fragment miasta. Tereny położone niżej nie miały wiele do zaoferowania. Zaniedbana i niedoświetlona okolica, brak miejsc do wypoczynku i rekreacji nie przyciągały mieszkańców oraz nie stanowiły atrakcji dla przyjezdnych.

Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku
Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku

Od marzenia do projektu

Chcieliśmy, aby Płock wrócił nad królową polskich rzek, dlatego podjęliśmy decyzję o rewitalizacji tej części Starego Miasta. Przedsięwzięcie miało na celu powstrzymanie procesu degradacji, odzyskanie części miejskiej przestrzeni, a także stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej – tłumaczy Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Aktywizacja i modernizacja

Tę ideę udało się przekuć w projekt „Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, wsparty funduszami europejskimi, który przywrócił miastu rzekę, a rzece miasto. – Dopóki nie przeprowadziliśmy tej inwestycji, nabrzeże było zaniedbane i dość mocno oddalone w aspekcie funkcjonalnym. A jest to część starówki, a więc wizytówki Płocka. Mieszkańcy od dawna mocno podkreślali potrzebę uporządkowania i zagospodarowania tego terenu. Bardzo chcieli, żeby wróciło tam życie – zaznacza prezydent Nowakowski.

Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku
Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku

Modernizacji wymagała zniszczona – nie tylko przez czas, ale również nawiedzające miasto powodzie – infrastruktura: alejki spacerowe, chodniki i istniejąca już od ponad 50 lat przystań, gospodarowana przez Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka”. Oprócz ich złego stanu technicznego problemem był również utrudniony dostęp do Wisły, zwłaszcza na odcinku zajmowanym przez klub. Natomiast brak odpowiedniej infrastruktury technicznej, np. wodno-kanalizacyjnej, był główną przeszkodą w udostępnianiu tego terenu potencjalnym inwestorom.

Dla ludzi i przyrody

Szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne zmieniły 13 hektarów prawego brzegu Wisły, rozciągających się pomiędzy starym mostem a zalewem Sobótka, u stóp Wzgórza Tumskiego, w atrakcyjny, otwarty teren rekreacyjny. Prace objęły przebudowę ulicy Rybaki, która została odsunięta od rzeki i zbudowana na nowo pod skarpą. W ten sposób przywrócono jej historyczny przebieg.

Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku
Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku

Na bulwarach wiślanych zadbano też o aktywny wypoczynek i wybudowano drogę rowerową oraz trzykilometrową ścieżkę biegową. Renowacji poddano alejki i tereny zielone. Powstała szeroka promenada spacerowa oraz nowoczesna mała architektura, m.in. ławki z gniazdami USB, postawione z myślą o osobach, które chciałyby nie tylko wypocząć, ale również popracować w „pięknych okolicznościach przyrody”. Z myślą o żeglarzach powstał falochron pozwalający bezpiecznie cumować łodzie z możliwością przyłączenia ich do sieci energetycznej i wodociągowej. Takie działania podniosły komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Płocka i licznych turystów, ale również przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku
Nabrzeże Wiślane w Płocku, fot. Urząd Miasta w Płocku

Miejsce do rekreacji i integracji

Udało się nam wyeksponować walory przyrodniczo-kulturowe miasta, utworzyć atrakcyjne i bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu i zwiększyć atrakcyjność zamieszkania w śródmieściu. Rewitalizacja wpłynęła także na poprawę ochrony środowiska, stworzenie możliwości funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Płocka. Wszystkie te efekty widzimy już dziś, choć, gdyby nie pandemia COVID-19, byłyby one o wiele większe. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą pełne wykorzystanie tego terenu – mówi Andrzej Nowakowski. Bo to miejsce świetnie nadaje się nie tylko do rekreacji, ale również organizowania wydarzeń społeczno-kulturalnych. – Opracowaliśmy program ożywienia społeczno-gospodarczego tego terenu. Wiatę gastronomiczną wynajęła prywatna firma, na molo funkcjonuje kawiarnia, która uzupełnia ofertę. Dziś szczególnym zainteresowaniem cieszą się alejki spacerowe i plac zabaw dla dzieci, jednak w przyszłości planujemy również bogatą ofertę kulturalną. Będą się tu odbywały zajęcia aktywizujące dla dzieci, warsztaty i plenerowe wystawy malarskie czy potańcówki – wyjaśnia prezydent Płocka. Warto w tym miejscu dodać, że zrewitalizowany teren przylega do tzw. plaży, na której w sezonie letnim odbywają się koncerty o krajowej i międzynarodowej randze.

Zasłużone nagrody

Rewitalizacja nadbrzeża wiślanego w Płocku została już kilkakrotnie doceniona w krajowych plebiscytach i konkursach. Wygrała głosowanie czytelników PortaluSamorządowego.pl w ramach VIII edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019. Znalazła się wśród laureatów plebiscytu towarzyszącego XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach w 2019 r., a także zdobyła nagrodę „Kryształy Przetargów Publicznych 2019” dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków” w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Przetargi Publiczne”.

Marek Rokita

Zwycięzca w plebiscycie #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023, subregion płocki:

  • Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka

Drugi projekt z subregionu płockiego zgłoszony do plebiscytu:

  • Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Więcej o Liderze Zmian.

Powrót Następny artykuł