Tag: smog

Uczestnicy debaty „Gra w zielone – Mazowsze dla klimatu”: Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju; Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa; Anna Czyżewska, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Sylwia Maksim-Wójcicka, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z Obszaru Niskoemisyjności w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Zielone Mazowsze: walka ze smogiem i ochrona klimatu 

Działania, które podejmuje Mazowsze, by chronić klimat, były jednym z głównych tematów jubileuszowego 10. Forum Rozwoju Mazowsza. Debata „Gramy w zielone – Mazowsze dla klimatu” była świetną okazją do podsumowania tego, jak samorządy radzą sobie z klimatycznymi wyzwaniami. Paneliści wiele uwagi poświęcili temu, jak efektywnie finansować niskoemisyjne inicjatywy. 

18 listopada, 2019

Czytaj więcej

Kategoria: Aktualności

Wydanie: 3/2019

Smog

Walka ze smogiem na Mazowszu – edukacja i inwestycje

Według ogłoszonego pod koniec 2018 r. raportu Światowej Organizacji Zdrowia na temat średniego rocznego poziomu pyłu zawieszonego, aż 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej leży w Polsce. Wśród nich znalazły się dwie gminy położone na terenie województwa mazowieckiego – Otwock i Piastów. Pył zawieszony jest przyczyną m.in. astmy, raka płuc czy chorób serca. W walce z tym zagrożeniem pomaga Unia Europejska. 

7 sierpnia, 2019

Czytaj więcej

Kategoria: Poradniki

Wydanie: 3/2019