Napis: Cykl konferencji regionalnych

Konferencje regionalne „Zdrowie i rozwój Mazowsza #eFEktUE”

Podobnie jak w latach wcześniejszych, także jesienią 2021 r. zorganizowaliśmy w naszym regionie osiem konferencji, których celem było podsumowanie stanu wdrażania programu regionalnego na lata 2014-2020, prezentacja efektów zrealizowanych inwestycji w subregionach Mazowsza, a także przedstawienie wstępnych założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Konferencje były okazją do podsumowania i oceny efektywności programu regionalnego. A mamy się czym pochwalić – do października 2021 r. podpisaliśmy w regionie ponad 5,5 tys. umów o wartości przekraczającej 8,6 mld zł (93% budżetu programu). Od momentu uruchomienia funduszy europejskich na lata 2014-2020 ogłosiliśmy w sumie 232 konkursy i nabory pozakonkursowe. Przekazanie – na podstawie wniosków o płatność – beneficjentom 5,9 mld zł zapewniło nam piąte miejsce w kraju.

W liczbach efekty wsparcia przedstawiają się następująco:

 • 3,5 tys. umów (o wartości 5,8 mld zł) – realizacja inwestycji infrastrukturalnych i biznesowych
 • 1,9 tys. umów (o wartości 2,09 mld zł) – realizacja projektów społeczno-edukacyjnych.

Przykłady wzorcowych projektów realizowanych w poszczególnych subregionach dzięki wsparciu UE na lata 2014-2020

Subregion ciechanowski (realizacja ok. 320 projektów)

 • Ciechanów: stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego (budowa węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza, rozbudowa sieci dróg dla rowerów oraz budowa nowej obwodowej drogi gminnej)
 • Ratowo: renowacja, modernizacja i częściowa adaptacja na cele społeczne Zespołu Sakralnego w Ratowie z XVIII w. wraz z otoczeniem
 • Opinogóra: zaaranżowana ekspozycja w Oranżerii w Muzeum Romantyzmu, odnowione krypty grobowe w kościele i nagrobki na zabytkowym cmentarzu

Subregion radomski (realizacja ok. 460 projektów)

 • Radom: infrastruktura w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (autobusy elektryczne, wiaty przystankowe, ścieżki rowerowe), wyremontowana kamienica Deskurów w Radomiu
 • Kozienice: elektroniczna platforma do gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych na potrzeby Szpitala w Kozienicach oraz placówek partnerskich w Gniewoszowie, Grabowie nad Pilicą, Gminie Tczów i Policznie

Subregion ostrołęcki (realizacja ok. 330 projektów)

 • Powiat przasnyski: budowa mostu na rzece Orzyc oraz drogi do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefy Chorzele
 • Ostrołęka: wdrożenie systemu dystrybucji leków oraz e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego
 • Wyszków: budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa
 • Ostrów Mazowiecka: odnowa zabytkowego budynku „Jatek”

Subregion płocki (realizacja 273 projektów)

 • Płock: rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej (25 autobusów hybrydowych, 40 wiat przystankowych, system informacji pasażerskiej, parking „Parkuj i Jedź”, ścieżki rowerowe); zrewitalizowane nadbrzeże wiślane
 • Sanniki: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina

Subregion siedlecki (realizacja 301 projektów)

 • Siedlce: Budowa Ośrodka Onkologii, wsparcie kardiologii, a także zakup wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach
 • Sokołów Podlaski: nowoczesne centrum przesiadkowe w Sokołowie Podlaskim, sprawniejsza komunikacja w mieście
 • Korczew nad Bugiem: Odnowiony zabytkowy zespół pałacowo-parkowy

Subregion żyrardowski (realizacja 169 projektów)

 • Żyrardów: Rewaloryzacja zabytkowej ochronki
 • Niepokalanów: Termomodernizacja budynków Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
 • Sochaczew: Rewitalizacja terenów nad rzeką Bzurą

Subregion warszawski zachodni (realizacja 573 projektów)

 • Pomiechówek: Utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry”
 • Granica: rewitalizacja obiektów na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego
 • Nadarzyn: Budowa ścieżek rowerowych
 • Konstancin: Muzeum Wycinanki Polskiej

Subregion warszawski wschodni (realizacja 492 projektów)

 • Wiązowna: rozwój systemu dróg rowerowych w gminie
 • Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych
 • Sulejówek: Równy start w przyszłość – rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy
Powrót Następny artykuł