Grupa radosnych młodych ludzi

Europejski Portal Młodzieżowy

Europa zawsze była kojarzona z bogactwem różnorodności, kultur, języków i historii. Teraz dla młodych ludzi z naszego kontynentu staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Pomaga w tym Europejski Portal Młodzieżowy (EPM).

Europejski Portal Młodzieżowy to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu stworzenie centralnego punktu, w którym młodzi ludzie mogą znaleźć odpowiednie informacje m.in. o programach wymian studenckich, stażach czy wolontariatach dostępnych w całej Europie. Dzięki niemu nie trzeba już przeszukiwać wielu stron internetowych czy zgłębiać setek broszur. Wszystkie najważniejsze dane i propozycje zostały zgromadzone w jednym miejscu. Tworzą skarbnicę wiedzy dla młodych Europejczyków.

Nie tylko dla młodych

Oferta EPM adresowana jest głównie do osób w wieku od 15 do 30 lat. W roku 2021 ta grupa wiekowa stanowiła ponad 16 proc. wszystkich obywateli UE. Podobnie kształtuje się sytuacja demograficzna Polski, choć w ostatniej dekadzie jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw (patrz wykres poniżej). Pamiętaj, że różne inicjatywy mają swoje specyficzne kryteria uczestnictwa. Niemniej jednak portal oferuje także szereg działań dostępnych dla osób w każdym wieku. Przykładowo, program Blue Book Traineeship umożliwia skorzystanie z pięciomiesięcznego stażu w jednej z instytucji Unii Europejskiej.

Najbogatsza oferta jest skierowana do obywateli państw należących do Unii Europejskiej, a zatem także Polski. Obywatele innych państw mogą się spotkać z pewnymi ograniczeniami, np. w zakresie liczby miejsc czy wymogu znajomości języków.

Strategia na rzecz młodzieży

Portal stanowi ważne narzędzie w realizacji „Strategii UE na rzecz młodzieży”, która określa ramy współpracy unijnej na rzecz młodzieży w latach 2019-2027. Taka strategia jest potrzebna szczególnie dzisiaj. Komisja Europejska zwróciła bowiem uwagę, że „po raz pierwszy od czasów drugiej wojny światowej istnieje realna groźba, że obecne pokolenie młodych dorosłych będzie w gorszej sytuacji ekonomicznej niż ich rodzice” (czytaj Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r.). Skutki takiego stanu rzeczy to ryzyko wykluczenia społeczno-gospodarczego, które negatywnie odbija się na aktywności obywatelskiej oraz zaangażowaniu w działalność polityczną.

Portal, działając w ramach tej strategii, ma na celu wypełnienie luk w komunikacji i edukacji. Umożliwia dostęp do informacji, narzędzi i zasobów, które sprzyjają aktywizacji młodzieży w życiu społeczno-politycznym Europy.

Proces tworzenia strategii był otwarty i partycypacyjny. W konsultacjach wzięło udział ponad 50 tys. młodych ludzi, a ich głosy zostały sformułowane w 11 głównych celach strategii. Wśród nich znajdują się:

Realizacja każdego z celów opiera się na trzech kluczowych obszarach działania. Pierwszym z nich jest angażowanie, czyli wspieranie udziału młodzieży w życiu politycznym (np. w formie unijnego dialogu młodzieżowego). Drugim jest łączenie, czyli wzmacnianie mechanizmów wymiany doświadczeń i współpracy (np. program Erasmus+). Trzeci to wzmacnianie pozycji, które obejmuje budowanie kompetencji i umiejętności niezbędnych w życiu gospodarczym i społecznym (np. program Blue Book Traineeship).

Angażowanie, czyli: Zacznij działać

Najważniejszą inicjatywą UE w obszarze włączania młodych osób w życie polityczne jest unijny dialog młodzieżowy. Ma on postać spotkań i debat młodych aktywistów z politykami. W ten sposób możesz wpływać na inicjatywy podejmowane przez rządzących zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. Dlatego w każdym z państw członkowskich dialog jest koordynowany przez lokalną organizację. W Polsce odpowiada za to Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Europejski Portal Młodzieżowy wskazuje, w jaki sposób możesz się zaangażować w dialog, a także odsyła do stron krajowych organizacji, na których znajdziesz więcej szczegółów.

Dialogi prowadzone w poszczególnych państwach łączy wspólny temat, zmieniany co półtora roku. Ma on związek z realizacją wybranych celów określonych w „Strategii UE na rzecz młodzieży”. Temat obecnego dialogu brzmi: „Wspólne zaangażowanie na rzecz zrównoważonej i włączającej Europy”. Jest ściśle związany z realizacją Młodzieżowych Celów nr 3 (Włączające społeczeństwa) oraz 10 (Zrównoważona zielona Europa). Ich zwieńczenie stanowi unijna konferencja młodzieżowa, która jest platformą do spotkania i wypracowania wspólnego komunikatu dla instytucji UE przez młodych aktywistów ze wszystkich państw członkowskich. Organizatorem wydarzenia są zawsze państwa sprawujące prezydencję w Radzie UE. Ostatnia konferencja odbyła się w marcu br. w Szwecji, z kolei miejscem najbliższej – zaplanowanej na 1-4 października br. – jest Alicante w Hiszpanii.

Nie tylko dialog jest ważny. Europejski Portal Młodzieżowy prezentuje także inne możliwości włączenia się w życie polityczne i społeczne UE. Znajdziesz w nim m.in. informacje na temat aktywizmu w internecie czy zaangażowania się w ruchy obywatelskie. Opisowi każdej z form aktywności towarzyszą odnośniki do konkretnych inicjatyw i organizacji. Dzięki temu możesz w sprawny sposób odnaleźć rzetelne informacje na każdy z tematów.

Łączenie i wzmacnianie pozycji, czyli: Wyjedź za granicę

Sekcja „Wyjedź za granicę” umożliwia zapoznanie się z bogatą ofertą programów pozwalających na naukę, pracę czy uczestnictwo w realizacji projektów w innym państwie UE. Najpopularniejszym z nich jest program Erasmus+, który pozwala na wyjazd już na początkowych etapach edukacji. Najprostsza z przewidzianych form wsparcia, obejmująca wyjazd trwający nie dłużej niż miesiąc, kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Z kolei jako student możesz się ubiegać o wyjazd na zagraniczny uniwersytet lub w celu odbycia praktyk nawet na dwa semestry. Przez cały ten okres będziesz otrzymywał w ramach programu miesięczne stypendium na pokrycie różnicy kosztów utrzymania w nowym państwie – wynosi ono 600-700 euro, co zależy od kraju docelowego. Wsparcie jest wyższe w przypadku uczestników z określonym stopniem niepełnosprawności czy osób z gospodarstw domowych o niskich dochodach. Gdy wybierasz się na praktyki, kwota bazowa rośnie o 150 euro.

Załóżmy, że jedziesz na studia. Oferta obejmuje ośrodki, z którymi Twój macierzysty wydział podpisał umowę o współpracy w ramach programu. Najprężniej działające jednostki mają podpisanych ponad 100 takich umów z uniwersytetami z państw członkowskich UE, a także z państw spoza wspólnoty, np. Islandii czy Turcji. Natomiast w przypadku wyjazdu na praktyki wszystko spoczywa w Twoich rękach – możesz wybrać dowolnego pracodawcę (z nielicznymi wyjątkami).

Oprócz Erasmusa+ na Europejskim Portalu Młodzieżowym znajdziesz informacje o innych formach wsparcia, np. programie Blue Book Traineeship. Pozwala on na zrealizowanie pięciomiesięcznych staży w jednej z instytucji Unii Europejskiej. Dla osób studiujących politologię i stosunki międzynarodowe atrakcyjnymi miejscami będą Komisja Europejska czy Parlament Europejski. Z kolei ekonomiści mogą wybrać Europejski Bank Centralny. Program jest prestiżowy – spośród około 21 tys. osób ubiegających się co roku o praktyki w Parlamencie Europejskim wybieranych jest 900.

Jeśli pasjonujesz się wolontariatem, na portalu znajdziesz setki ofert, które pozwolą Ci pracować nad ważnymi projektami społecznymi. Możesz pomóc w promowaniu dziedzictwa kulturowego, wspierać ludzi w obozach dla uchodźców czy angażować się w rolnictwo ekologiczne. Oferty dotyczą przede wszystkim projektów w Europie, ale znajdziesz tu też propozycje z tak odległych miejsc jak Boliwia czy Uganda.

Teraz Twoja kolej

Świat otwiera przed Tobą mnóstwo możliwości. Aby je dostrzec i wykorzystać, potrzebujesz właściwego przewodnika. Europejski Portal Młodzieżowy to właśnie brama do świata pełnego inspiracji. Może pomóc Ci rozwijać się w wielu obszarach.

Masz talent do języków? Może świetnie dogadujesz się z ludźmi z różnych kultur? Albo posiadasz unikalne zdolności w konkretnej dziedzinie? EPM pomoże Ci doskonalić i rozwijać Twoje umiejętności i predyspozycje.

Korzystając z EPM, odkryjesz i podniesiesz kwalifikacje, zdobędziesz nowe kompetencje, staniesz się pewny siebie i gotowy do podjęcia nowych wyzwań. Pamiętaj, że każdy ma w sobie coś wyjątkowego – teraz nadszedł Twój czas, by to odkryć i wykorzystać. Europejski Portal Młodzieżowy może być Twoim kompasem na drodze samorozwoju. Nie czekaj, weź sprawy w swoje ręce! Powodzenia!

Łukasz Szoszkiewicz

Jan Minksztym, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2022 r. realizował praktyki w start-upie technologicznym z branży energii odnawialnej „NDB Technology” w Tallinie w Estonii: Skorzystałem z tej możliwości podczas trzeciego roku studiów. Na początku miałem pewne obawy związane z koniecznością nadrobienia zaległości na uczelni po powrocie do kraju. Większość moich znajomych nie decydowała się na taki wyjazd. Z perspektywy czasu uważam, że była to dobra decyzja. Wyjazd udało mi się zrealizować w semestrze zimowym, a później nadrobiłem zajęcia na uczelni. Praktyki umożliwiły mi zdobycie niepowtarzalnego doświadczenia zawodowego, które docenili pracodawcy.

Julia Kowalska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego: Cały letni semestr czwartego roku prawa spędziłam w Szwecji, gdzie studiowałam na Uniwersytecie w Lund, malowniczym mieście położonym niedaleko Malmö. Od początku studiów wiedziałam, że chcę skorzystać z możliwości wymiany, aby zobaczyć, jak wygląda nauka na uniwersytecie w innym kraju. Skandynawski model prowadzenia zajęć kładzie nacisk na większą samodzielność i zachęca studentów do aktywnego wkładu w dorobek naukowy uczelni, poprzez większą liczbę dłuższych form pisemnych w trakcie toku studiów. Na początku stresowałam się szukaniem mieszkania na odległość czy innymi logistycznymi aspektami przeprowadzki za morze. Jednakże uniwersytet zatroszczył się o komfort przybywających studentów, zapewniając nam grupy mentorskie i bardzo klarowne informacje techniczne. Przygoda z Erasmusem była wspaniałym stypendium tożsamościowym, które oferowało holistyczny rozwój zarówno od strony intelektualnej, jak i społecznej.

Powrót Następny artykuł