Modernizacje teatrów Warszawy

Trzy ważne punkty na kulturalnej mapie Warszawy – Teatr Powszechny, Teatr Dramatyczny oraz Białołęcki Ośrodek Kultury – dzięki kilkumilionowemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego przeszły gruntowną modernizację i zostały doposażone w najnowszy sprzęt sceniczny. Na tych zmianach zyskali zarówno ci, którzy tworzą te miejsca, jak i odbiorcy – widzowie.

Teatry i ośrodki kultury w Warszawie przestają przypominać zaniedbane miejsca, w których na próżno szukać obecności mitycznych muz. Do lamusa odchodzą sceny ze słabą akustyką, niewygodnymi siedzeniami (bez miejsca na nogi) czy ze skrzypiącą podłogą, która mogła zakłócać występy artystów. Po gruntownych modernizacjach stają się nowoczesnymi instytucjami kultury, bez barier i ograniczeń, w których zarówno artyści, jak i widzowie czują się komfortowo. Wszyscy, którzy od końca ubiegłego roku korzystali z oferty Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Teatru Dramatycznego lub Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie, mogli się przekonać, że po remoncie spełniają one oczekiwania najbardziej wymagającego widza i tworzą zupełnie nową jakość kultury.

Praca na deskach

Celem remontu Teatru Dramatycznego, który mieści się w Pałacu Kultury i Nauki, było zahamowanie degradacji siedziby teatru. Kondycja budynku wymagała dużych zabiegów naprawczych. A sale: im. Gustawa Holoubka (czyli Duża Scena) oraz im. Haliny Mikołajskiej (czyli Mała Scena) nie przechodziły gruntownego remontu od czasu oddania ich do użytku. Dlatego bardzo ważnym zadaniem wszystkich prac modernizacyjnych była poprawa bezpieczeństwa osób, które przebywają w teatrze – widzów, aktorów i pracowników. W sali Małej Sceny powiększona została przestrzeń (wysokość) dzięki wymianie konstrukcji stropów. Zamontowano modułową widownię, dzięki której wystawiane spektakle może oglądać nawet 150 osób. Dodatkowo nowa widownia, ciągi komunikacyjne i toalety zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i sensorycznymi. A do dyspozycji osób z problemami ze słuchem jest pętla indukcyjna, która umożliwia lepszy odbiór tego, co dzieje się w czasie przedstawienia. Dzięki tym działaniom powstała nowoczesna scena studyjna, która daje możliwość grania spektakli na cztery strony. Zmiany nie ominęły także Dużej Sceny – widzowie mogli się już przekonać, że dzięki poprawionej akustyce wyrównała się słyszalność na sali i do odbiorców dociera więcej dźwięku. Zmodernizowano mechanizm sceny – wymieniono napędy, prowadnice i belki sztankietów oraz zamontowano sterowanie górną mechaniką. Na sali i w foyer zainstalowano klimatyzację, która w teatrze zapewnia optymalną temperaturę podczas letnich upałów.

„Hamlet”, fot. Katarzyna Chmura

W Teatrze Dramatycznym w Warszawie, fot. Katarzyna Chmura

„Hamlet”, fot. Katarzyna Chmura

Scena im. G. Holoubka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, fot. Katarzyna Chmura

Scena im. H. Mikołajskiej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, fot. Katarzyna Chmura

Scena im. G. Holoubka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, fot. Katarzyna Chmura

Za sprawą dotacji teatr dostosował również swoją stronę internetową, która stała się bardziej przystępna dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz seniorów. Zmiany wprowadzono także w sferze upowszechniania działalności. Potrzebna jest bowiem większa obecność instytucji kultury w cyfrowej rzeczywistości oraz możliwość gromadzenia, archiwizacji i cyfrowego udostępnienia zasobów (retransmisje spektakli teatralnych oraz informacje o posiadanych rekwizytach, pamiątkach etc., z możliwością ich wypożyczenia online). Zdigitalizowane treści są udostępnione widzom w internecie, dzięki czemu z zasobów teatru może skorzystać szersze grono odbiorców.

Budowanie wspólnej tożsamości

Ważne inwestycje zrealizowano także w Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera. Przypomnijmy, że nie była to pierwsza modernizacja tej placówki przy wsparciu Funduszy Europejskich. W 2010 r. przeprowadzono tu gruntowny remont, który miał na celu zarówno jej unowocześnienie, jak i rozwiązanie problemów związanych z hałasem. Budynek teatru znajduje się w obrębie ulicy Zamoyskiego i alei Zielenieckiej. Położenie w tak ruchliwym miejscu, hałas i drgania spowodowane ruchem ulicznym wpływały niekorzystnie na warunki pracy artystów, jak i komfort widzów. W poprzednim okresie programowania rozbudową objęte zostały głównie dwie mniejsze sceny, dlatego, gdy nadarzyła się okazja, w 2017 r. władze miasta zadbały o Dużą Scenę. W ramach dofinansowania zakupiono i zamontowano nowoczesne energooszczędne oświetlenie oraz sprzęt audiowizualny, który umożliwia prowadzenie warsztatów oraz działalność edukacyjną. Również pracownia akustyczna zyskała nowy sprzęt do obsługi spektakli. Na liście potrzeb znalazła się także macierz dyskowa do archiwizacji cyfrowej spektakli dla widzów zainteresowanych historią teatru. Wszystkie te zmiany znacząco podniosły komfort pracy i odbioru przedstawień scenicznych.

Ostatnim etapem wspólnego projektu realizowanego przez m.st. Warszawa było doposażenie nowo powstałej sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodku Kultury (BOK). To właśnie z myślą o rozszerzeniu oferty kulturalnej ośrodka zakupiono urządzenia i elementy mechaniki scenicznej, oświetlenie technologiczne oraz nagłośnienie. Sala zyskała również teatralne siedzenia, w tym przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zrealizowanej inwestycji BOK może pełnić funkcję lokalnego centrum kulturalnego i organizować różnorodne spektakle i wydarzenia dla mieszkańców. Również przestrzeń wokół ośrodka została zagospodarowana, a finalny wygląd elementów oznakowania, jaki można podziwiać, został wybrany w ramach konkursu urbanistycznego.

Sala Widowiskowa w BOK w Warszawie, fot. M. Milik

„Księgi Jakubowe” w Teatrze Powszechnym, fot. Magda Hueckel

„Każdy dostanie to, w co wierzy” w Teatrze Powszechnym, fot. Magda Hueckel

Teatr Powszechny w Warszawie, fot. K. Laskowiecka

Inwestycje w kulturę

Niemal 8 mln zł przeznaczono na modernizację obiektów warszawskiej sceny kulturalnej w latach 2017-2018. Podjęte działania wzmocniły procesy przekształcania instytucji kultury w sprawnie funkcjonujące centra dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej, które stały się lokalnymi ośrodkami życia społecznego. Nowoczesne wyposażenie przyczyniło się do zmiany jakościowej w odbiorze kultury, poprawy dostępu do zasobów, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Wszystkie trzy zadania zrealizowane w projekcie „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy” mają służyć mieszkańcom oraz przybywającym do stolicy turystom. – Projekt był tak istotny, ponieważ niemalże nieustannie należy zwiększać rolę kultury, która z jednej strony będzie swoją działalnością budować tożsamość Warszawy, a z drugiej stanie się kanałem promocji wizerunku miasta jako centrum kulturalnego Polski. Wzmacniając tym samym metropolitalne funkcje stolicy – zauważa Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m.st. Warszawy. Dodatkowo projekt odpowiada na potrzeby wizji Warszawy. Stolica chce być postrzegana w Europie jako prężna i atrakcyjna metropolia, która stawia na promocję działalności kulturalnej, angażując się w propagowanie sztuki ambitnej, niemasowej, niekomercyjnej, związanej z historią miasta. I ściśle spleciona z tożsamością.

Paulina Gutowska-Jarosz

Monika Wierżyńska