Konkurs Lider Zmian Funduszy Europejskich

Przełamują bariery, wyznaczają kierunki zmian, patrzą dalej niż inni, w naszym regionie odkrywamy ich i przybliżamy m.in. za sprawą konkursu Lider Zmian Funduszy Europejskich. W roku 2019 zaszczytny tytuł Lidera Zmian Funduszy Europejskich został przyznany w czterech kategoriach: Samorząd, Firma, Nagroda Internautów oraz Nagroda Specjalna. Kto należy do tego grona?

W 2019 r. została zorganizowana trzecia edycja konkursu Lider Zmian FE, którą honorowym patronatem objął Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Co warto podkreślić, w tym roku zdecydowaliśmy się na całkowicie nową formułę. Celem tegorocznego konkursu organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) było wyróżnienie ważnych lokalnie i regionalnie działań, a także innowacyjnych projektów biznesowych wspieranych ze środków europejskich na Mazowszu. Laureatów konkursu Lider Zmian Funduszy Europejskich poznaliśmy 16 października br. podczas uroczystej gali zorganizowanej w Centrum Konferencyjnym MsMermaid the Tides.

Lider Zmian 2019 to duże przedsięwzięcie. A to dlatego, że staraliśmy się, aby konkurs był odzwierciedleniem szerokiego zakresu działań wspieranych dzięki Funduszom Europejskim. Zależało nam na tym, aby każdy, dosłownie każdy z naszych beneficjentów miał szansę na tytuł Lidera Zmian Funduszy Europejskich. Dziś mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tym zadaniem – podsumował Mariusz Frankowski, dyrektor MJWPU.

Nowością tegorocznej edycji były kategorie Nagroda Internautów oraz Firma. W pierwszym wypadku to mieszkańcy zdecydowali swoimi głosami, kto zasługuje na to miano – w głosowaniu internetowym oddano ponad 11 tys. głosów. Z kolei do wyboru Lidera w kategorii Firma została powołana kapituła, w której znaleźli się eksperci posiadający duże doświadczenie w zakresie biznesu.

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami! fot. Franek Mazur

Mariusz Frankowski, Wiesław Raboszuk i przedstawiciele Kolei Mazowieckich, wyróżnionych w kategorii Nagroda Internautów – Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele Liderów Zmian w kategorii Nagroda Internautów – Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom: Fundacji Drabina Rozwoju oraz Stowarzyszenia Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury i Kolei Mazowieckich, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele Liderów Zmian w kategorii Nagroda Internautów – Świat wokół nas: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Jabłonna, fot. Franek Mazur

W kategorii Nagroda Internautów – Człowiek w centrum uwagi wygrała Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu (przemawia dyrektorka placówki: Małgorzata Sobiesiak), fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz wyróżnieni w kategorii Nagroda Internautów – Człowiek w centrum uwagi: Dzielnica Ursynów Miasta St. Warszawy oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, fot. Franek Mazur

Mariusz Frankowski, Wiesław Raboszuk i przedstawiciele samorządów wyróżnionych w kategorii Samorząd – Lider projektów infrastrukturalnych: Miasta St. Warszawa i Gminy Miasto Radom, fot. Franek Mazur

Mariusz Frankowski, Wiesław Raboszuk i najlepsi w kategorii Liderzy Zmian województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca: Gmina Pomiechówek oraz Miasta Płońsk i Marki, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele powiatów wyróżnionych w kategorii powiaty od 75 tys. mieszkańców – Ostrołęckiego i Radomskiego, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele Liderów Zmian w kategorii powiaty poniżej 75 tys. mieszkańców – powiatów: Przasnyskiego, Sokołowskiego i Makowskiego, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciel Lidera Zmian w kategorii powiaty poniżej 75 tys. mieszkańców – Powiatu Przasnyskiego, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele Liderów Zmian w kategorii miasta od 25 tys. mieszkańców – miast: Marki i Płock, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele Liderów Zmian w kategorii miasta poniżej 25 tys. mieszkańców – miast: Płońsk, Raciąż i Józefów, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz Liderzy Zmian w kategorii gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. mieszkańców – gmin: Grodzisk Mazowiecki (przy mikrofonie burmistrz Grzegorz Benedykciński), Pułtusk i Ożarów Mazowiecki, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawicielki Liderów Zmian w kategorii gminy miejsko-wiejskie poniżej 15 tys. mieszkańców – gmin: Myszyniec i Pilawa, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka, Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele Liderów Zmian w kategorii gminy wiejskie od 5 tys. mieszkańców – gmin: Pomiechówek, Stoczek i Nadarzyn, fot. Franek Mazur

Monika Tchórznicka (p.o. z-ca dyrektora MJWPU ds. EFRR), Elżbieta Szymanik (z-ca dyrektora MJWPU ds. EFS) i przedstawiciel Gminy Przesmyki (wyróżnienie wśród gmin wiejskich poniżej 5 tys. mieszkańców), fot. Franek Mazur

Mariusz Frankowski, Wiesław Raboszuk i Liderzy w kategorii Firma – technologie: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu oraz InPhoTech i Kross, fot. Franek Mazur

Mariusz Frankowski, dyrektor MJWPU, Wiesław Raboszuk, wicemarszałek woj. mazowieckiego, i przedstawiciele firm wyróżnionych w kategorii Firma – zdrowie: Med&Life i KF Niccolum, fot. Franek Mazur

Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, fot. Franek Mazur

Łącznie wyróżniono aż 49 inicjatyw dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym 17 projektów otrzymało nagrodę główną. Oto laureaci:

Lider Zmian Firma – zdrowie

SensDx za projekt „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR”

Lider Zmian Firma – technologie

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA za projekt „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”

Lider Zmian Nagroda Internautów

 • Człowiek w centrum uwagi: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za projekt „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury”
 • Świat wokół nas: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie za projekt „Remont i przebudowa ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Twórcy w Warszawie – etap I
 • Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom: Fundacja Drabina Rozwoju za projekt „Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje na rzecz Kultury”

Lider Zmian Nagroda Specjalna – związana z 15-leciem Polski w UE

Koleje Mazowieckie. Nagrodę przyznano za działania mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po Mazowszu.

Lider Zmian Samorząd – Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca

 • gminy wiejskie poniżej 5 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Gmina Pokrzywnica

Wyróżnieni: Gmina Przesmyki i Gmina Rzeczniów

 • gminy wiejskie od 5 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Gmina Pomiechówek

Wyróżnieni: Gmina Stoczek i Gmina Nadarzyn

 • gminy miejsko-wiejskie poniżej 15 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Gmina Myszyniec

Wyróżnieni: Miasto i Gmina Pilawa oraz Miasto i Gmina Brok

 • gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Wyróżnieni: Gmina Pułtusk i Gmina Ożarów Mazowiecki

 • miasta poniżej 25 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Miasto Płońsk

Wyróżnieni: Miasto Raciąż i Miasto Józefów

 • miasta od 25 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Miasto Marki

Wyróżnieni: Miasto Płock i Miasto Żyrardów

 • powiaty poniżej 75 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Powiat Przasnyski

Wyróżnieni: Powiat Sokołowski i Powiat Makowski

 • powiaty od 75 tys. mieszkańców

Zwycięzca: Powiat Płoński

Wyróżnieni: Powiat Ostrołęcki i Powiat Radomski

Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca

Zwycięzca: Gmina Pomiechówek

Wyróżnieni: Miasto Płońsk i Miasto Marki

Lider Zmian Samorząd – Lider projektów infrastrukturalnych

Zwycięzca: Gmina Miasto Płock

Wyróżnieni: Miasto St. Warszawa i Gmina Miasto Radom

Lider Zmian Samorząd – Lider projektów społecznych

Zwycięzca: Miasto St. Warszawa

Wyróżnieni: Powiat Radomski i Gmina Miasto Płock

Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy! I liczymy na to, że Wasz przykład będzie inspiracją dla beneficjentów naszego programu regionalnego.