Forum Rozwoju Mazowsza – I Love Natura

Zielono nam! Strefa I LOVE NATURA będzie poświęcona proekologicznym aktywnościom na Mazowszu. Na cykl bloków tematycznych prezentujących produkty bio zaprosi Fundacja Unimos. Fundacja wraz z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przygotowała również wydarzenie „Trendy i wyzwania renesansu branży spożywczej” w ramach międzynarodowych projektów: AgriRenaissance (finansowanego z programu Interreg) oraz Digiclusters – Speeding up industrial modernization of agrofood and packaging sectors towards Industry 4.0. W strefie odbędzie się też spotkanie branży spożywczej z przedstawicielami konsorcjum projektowego AgriRenaissance z Hiszpanii, Włoch, Litwy i Portugalii, a także pokaz innowacyjnych rozwiązań dla branży i możliwości ich finansowania.

Wielu gości zainteresują z pewnością degustacje kulinarne, pokazy tworzenia nowych produktów czy foodpairing prezentujący możliwości łączenia produktów.

Na swoje przestrzenie zapraszają również m.in.:

  • Agencja Rozwoju Mazowsza SA, która przygotuje warsztat „Gospodarka cyrkularna: warsztaty sektorowe projektu C-Voucher” i zaprezentuje projekt „Sieć Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera”
  • Geotermia Mazowiecka, która pokaże proces pozyskiwania energii z wód termalnych i dalszego wykorzystania wody i ciepła
  • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który zaprezentuje projekt „PRO(W)ste historie – 15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej” oraz pochwali się produktami z Listy Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.